Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Mokrý Háj
Sídlo:
Mokrý Háj 6, 90865 Mokrý Háj
IČO:
00309729
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-017/2008/0003

Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri nakladaní s verejnými prostriedkami poskytnutými na výstavbu a rekonštrukciu čistiarní odpadových vôd a kanalizácií
Číslo kontrolnej akcie
KA-017/2008/0003
Účel
Začiatok kontroly
19.06.2008
Koniec kontroly
24.07.2008
Stav kontroly
Ukončená
Späť