Kontrolovateľné subjekty

Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov subjektu Adresa IČO
Základná škola s materskou školou Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno Pionierska 4, 97701 Brezno 45016089
Záhradnícke služby, mestský podnik Robotnícka 1, 95301 Zlaté Moravce 31410529
Špeciálna základná škola Radlinského 1605, 95701 Bánovce nad Bebravou 34058893
Materská škola, Ul. Dr. Janského č. 8, Žiar nad Hronom Dr. Janského 8, 96501 Žiar nad Hronom 42001692
Základná škola s materskou školou J. M. Hurbana Beckov Beckov 410, 91638 Beckov 36125296
Stredná odborná škola Hviezdoslavova 5, Rožňava Hviezdoslavova 5, 04801 Rožňava 17050545
Základná škola s materskou školou Ivana Krasku č. 29, Trnava Ivana Krasku 29, 91705 Trnava 36080829
Základná škola s materskou školou Školská 240, 05991 Veľký Slavkov 37876431
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 262, 92063 Pastuchov 00611964
Rekreačné zariadenie Ministerstva vnútra SR Smrekovec Donovaly Donovaly 100, 97639 Donovaly 00735663
Materská škola Lietavská Lúčka Skalka 219/17, 01311 Lietavská Lúčka 37903161
Základná škola Pavla Horova 16, 84107 Bratislava-Dev.Nová Ves 36067334
Spojená škola internátna, Komenského 3, Humenné Komenského 3, 06601 Humenné 42080487
Základná škola s materskou školou Komenského 3, 91904 Smolenice 37836498
Základná škola s materskou školou Horná Poruba Horná Poruba 84, 01835 Horná Poruba 37914707
Spojená škola Brezová 1, 90501 Senica 00181935
Gymnázium Terézie Vansovej 17. novembra 6, 06401 Stará Ľubovňa 00161217
Základná škola s materskou školou Ondreja Štefku, Štefánikova 432, Varín Štefánikova 432, 01303 Varín 37810944
Spojená škola internátna, Tovarnícka 1632, Topoľčany s org. zložkami Špeciálna základná škola internátna a Praktická škola Tovarnícka 1632, 95501 Topoľčany 00182249
"DAFNÉ", Zariadenie sociálnych služieb Nová Stráž časť Nová Stráž, Darányiho č. 16, 94504 Komárno 00654361
Stredná odborná škola dopravná Konštantínova 2, 08001 Prešov 17078440
Spojená škola, Palárikova 2758, Čadca Palárikova 2758, 02201 Čadca 37982567
Centrum voľného času, Raková 140 Obecný úrad č. 140, 02351 Raková 42069394
Obecný podnik Važec Na Harte 19, 03261 Važec 36137693
Hvezdáreň a planetárium v Prešove Dilongova 17, 08001 Prešov 37781324
Špeciálna základná škola Školská 399, 92523 Jelka 35629991
Domov sociálnych služieb v Stropkove Hlavná 50/80, 09101 Stropkov 00696331
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany Stromová 34/1329, 92101 Piešťany 00162019
Stredná odborná škola, T. Vansovej 1054/45, Púchov (skrátený názov "SOŠ Púchov") T. Vansovej 1054/45, 02032 Púchov 00632066
DOMOV JESIENKA ŠURANY Matunákova 2, 94201 Šurany 37859820
Obecný podnik služieb Veľká Čalomija Veľká Čalomija 214, 99109 Veľká Čalomija 37999745
Základná škola, Palešovo námestie 9, 053 04 Spišské Podhradie Palešovo námestie 9, 05304 Spišské Podhradie 37873814
Základná škola Károlya Szemerényiho s vyučovacím jazykom maďarským Szemerényi Károly Magyar Tanítasi Nyelvü Alapiskola Nová cesta 9, 94110 Tvrdošovce 37860917
Základná škola v Kovarciach Kovarce 164, 95615 Kovarce 37860666
Základná škola pri zdravotníckom zariadení - -, 98043 Číž 35985526
Základná škola Domaniža 103, 01816 Domaniža 36125814
Základná škola, Hlavná 120, Pohronský Ruskov Hlavná 120, 93562 Pohronský Ruskov 37864475
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Lomonosovova 7, Trnava Lomonosovova 7, 91708 Trnava 00399817
Podtatranská knižnica v Poprade Podtatranská 1548/1, 05801 Poprad 37781189
Domov dôchodcov Spišská Nová Ves Brezová 32, 05280 Spišská Nová Ves 00691909
Tento register má len informatívny charakter.