Kontrolovateľné subjekty

Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov subjektu Adresa IČO
ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU Školská 28, 08233 Chminianska Nová Ves 37876791
Mestská knižnica Ružomberok Podhora 33, 03401 Ružomberok 00355798
Základná škola s materskou školou Králiky Králiky -, 97634 Králiky 37956132
Spojená škola Valova 40, 92101 Piešťany 35629959
Základná škola s materskou školou Križovany nad Dudváhom Križovany nad Dudváhom 250, 91924 Križovany nad Dudváhom 36080691
Základná škola s materskou školou Vývojová 228 Bratislava - Rusovce Vývojová 228, 85110 Bratislava-Rusovce 31781845
Materská škola Janka Kráľa 2392, 02201 Čadca 37900901
Špeciálna základná škola internátna Bentlakásos Speciális Alapiskola Viničná 12, 98601 Fiľakovo 17067880
Základná škola Jedľové Kostaľany Jedľové Kostoľany 75, 95196 Jedľové Kostoľany 37865064
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Karpatská 8, Košice Karpatská 8, 04132 Košice-Staré Mesto 00164330
Detský domov Nižná Kamenica Nižná Kamenica 1, 04445 Nižná Kamenica 00352063
Stredná odborná škola strojnícka Športová 1326, 02401 Kysucké Nové Mesto 17053722
Pedagogicko-psychologická poradňa Kubranská -, 91101 Trenčín 00493171
Centrum sociálnych služieb v Poprade, Komenského 3454/12 Komenského 3454/12, 05801 Poprad 00691844
Prevádzkáreň obce Malý Lipník -, 06546 Malý Lipník 31955967
Základná škola Kriváň 435, 96204 Kriváň 37831305
Základná škola Čs. brigády č. 4, 03101 Liptovský Mikuláš 37810472
Stredná zdravotnícka škola Strečnianska 20, 85007 Bratislava-Petržalka 31793185
Základná umelecká škola, Rakúsy 34 Rakúsy 34, 05976 Rakúsy 42077869
Základná škola Toporec Toporec -, 05995 Toporec 36158950
Základná umelecká škola, Mierová 81, Humenné Mierová 81, 06601 Humenné 36158941
Základná škola s materskou školou - Alapiskola és Óvoda, Radzovce 418 Radzovce 418, 98558 Radzovce 37833251
Hornozemplínske osvetové stredisko vo Vranove nad Topľou 1. mája 74, 09301 Vranov nad Topľou 37781120
Základná škola Krajná Poľana Krajná Poľana 38, 09005 Krajná Poľana 36158381
Základná škola Čsl.armády 15, 04501 Moldava nad Bodvou 31302912
Základná škola Považská 12, 04011 Košice-Západ 35542861
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Junácka 4, 83104 Bratislava-Nové Mesto 00179663
Technické služby mesta Svit Štúrova 87, 05921 Svit 00186864
Pedagogická a sociálna akadémia - Pedagógiai és Szociális Akadémia Komenského 12, 98418 Lučenec 00162809
Gymnázium Kpt. Nálepku 6, 07301 Sobrance 00161187
Mestské kultúrne stredisko Nám. Odborárov 5, 93521 Tlmače 00060861
Mestské kultúrne stredisko Komárňanská 18/203, 93201 Veľký Meder 00059030
Obchodná akadémia Hlohovec Tehelná 4, 92027 Hlohovec 31825061
Základná škola s materskou školou Malčice Hlavná 175 Hlavná 175, 07206 Malčice 35543213
Základná škola s materskou školou Trnková 1, 851 10 Bratislava - Jarovce Trnková 1, 85110 Bratislava-Jarovce 31754945
Hudobné centrum Michalská 10, 81536 Bratislava-Staré Mesto 00164836
Centrum voľného času Slovenská ulica 46, 05601 Gelnica 42110645
Centrum voľného času - Kalokagatia Strelecká 1, 91701 Trnava 00350052
Základná škola s materskou školou Lietavská Svinná - Babkov Lietavská Svinná 105, 01311 Lietavská Svinná-Babkov 37910418
Centrum voľného času Havranské 9, 97401 Banská Bystrica 00039721
Tento register má len informatívny charakter.