Kontrolovateľné subjekty

Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov subjektu Adresa IČO
Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella v Žiari nad Hornom Duklianskych hrdinov 21, 96501 Žiar nad Hronom 35987405
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Nám. Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava-Staré Mesto 00678678
Mesto Žarnovica Nám. SNP 33, 96681 Žarnovica 00321117
Obec Horné Hámre Horné Hámre 0, 96671 Horné Hámre 00320641
Bratislavská teplárenská, a.s. Bajkalská 21/A, 82905 Bratislava-Ružinov 35823542
Krajský stavebný úrad v Bratislave Lamačská cesta 8, 81104 Bratislava-Staré Mesto 31815570
Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy Gagarinova 10, 82713 Bratislava-Ružinov 00167151
Environmentálny fond Nevädzová 5, 82101 Bratislava-Ružinov 30796491
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA Imricha Karvaša 1, 81325 Bratislava-Staré Mesto 30844789
DÚ Bardejov Nová 13, 97504 Banská Bystrica 00634816
Slovenský hydrometeorologický ústav Jeséniova 17, 83315 Bratislava-Nové Mesto 00156884
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Rožňavská 1, 83272 Bratislava-Nové Mesto 35914939
DÚ Prešov II Nová 13, 97504 Banská Bystrica 00634816
DÚ Košice III Nová 13, 97504 Banská Bystrica 00634816
Puncový úrad Slovenskej republiky Medená 10, 81456 Bratislava-Staré Mesto 00002551
DÚ Košice V Nová 13, 97504 Banská Bystrica 00634816
Obec Nitrianske Hrnčiarovce Jelenecká 74, 95101 Nitrianske Hrnčiarovce 00611182
DÚ Čadca Nová 13, 97504 Banská Bystrica 00634816
Hydromeliorácie, štátny podnik Vrakunská 29, 82563 Bratislava-Pod.Biskup. 35860839
Agrotauris - Osivo Potravinárska 1503 POB84, 97901 Rimavská Sobota 31916244
Základná škola, Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves Ing. O. Kožucha 11, 05201 Spišská Nová Ves 35546077
Základná škola s materskou školou Benkovce č. 49 Benkovce 49, 09402 Benkovce 37946498
GALÉRIA A MÚZEUM ĽUDOVÉHO UMENIA HORNÉHO ŠARIŠA V RASLAVICIACH Toplianska 560, 08641 Raslavice 42083397
Špeciálna základná škola Moldava nad Bodvou Hlavná 53, 04501 Moldava nad Bodvou 17069840
Stredná odborná škola, Hlinícka 1, 83401 Bratislava Hlinická 1, 83401 Bratislava-Rača 17055415
Stredná odborná škola sklárska, Súhradka 193, Lednické Rovne (skrátený názov "SOŠ sklárska Lednické Rovne") Súhradka 193, 02061 Lednické Rovne 00894907
Základná škola s materskou školou, Višňové 446 Višňové 446, 01323 Višňové 37813366
Základná škola Školská 257 900 42 Dunajská Lužná Školská 257, 90042 Dunajská Lužná 36062260
Základná škola s materskou školou Strelníky č. 42 Strelníky 42, 97655 Strelníky 45018332
Základná škola s materskou školou, Ulica Sv. Gorazda, Žilina Sv. Gorazda 1, 01008 Žilina 37813064
Základná škola Ďurkov Ďurkov 192, 04419 Ďurkov 35544392
Materská škola Hrebendova 5, 04011 Košice-Luník IX 35541571
Spojená škola Kollárova 17, Sečovce Kollárova 17, 07801 Sečovce 35568356
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Kukučínova 23, Košice Kukučínova 23, 04001 Košice-Juh 00159433
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb v Spišskej Starej Vsi, ul. Slov. nár. povstania 8/15 ul. Slov. nár. povstania 8/15, 06101 Spišská Stará Ves 37944592
ZÁKLADNÁ ŠKOLA Nižné Repaše 107, 05371 Nižné Repaše 37873865
Miestne kultúrne stredisko Helcmanovce -, 05563 Helcmanovce 00124354
Mestský športový klub Štvrť L.Novomestského 34, 97701 Brezno 30197236
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové Beňovského 358/100, 92203 Vrbové 36092479
Centrum voľného času CVrČek Školská 5, 04501 Moldava nad Bodvou 35544236
Tento register má len informatívny charakter.