Kontrolovateľné subjekty

Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov subjektu Adresa IČO
Obec Horné Saliby Horné Saliby 297, 92503 Horné Saliby 00305952
Obec Raslavice Hlavná 154, 08641 Raslavice 00322521
Obec Okoličná na Ostrove Hlavná 68, 94613 Okoličná na Ostrove 00306622
Obec Vyhne Vyhne 0, 96602 Vyhne 00321109
Katastrálny úrad v Trnave Vajanského 2, 91701 Trnava 37836196
DÚ Trnava Nová 13, 97504 Banská Bystrica 00634816
Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s. Grösslingová 77, 83906 Bratislava-Staré Mesto 31351026
DÚ Stará Ľubovňa Nová 13, 97504 Banská Bystrica 00634816
Prvá stavebná sporiteľňa a.s. Bajkalská 30, 83000 Bratislava-Ružinov 31335004
ČSOB stavebná sporiteľňa, a.s. Radlinského 10, 83906 Bratislava-Staré Mesto 35799200
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove Štúrova 7, 08001 Prešov 00735850
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave Kollárova 31, 91702 Trnava 00735825
Generálny investor Bratislavy Záporožská 5, 85292 Bratislava-Petržalka 00698393
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre Pieskova č. 32, 94901 Nitra 00735809
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach Kuzmányho 8, 04102 Košice-Staré Mesto 00735868
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy Vyšné Hágy 0, 05984 Vysoké Tatry 00227811
Základná škola s materskou školou Školská 16 Markušovce Školská 16, 05321 Markušovce 35546018
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici 9. mája 1, 97486 Banská Bystrica 00735833
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Ondavská 8, 04011 Košice-Západ 36601284
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb a.s. Cesta k nemocnici 1, 97401 Banská Bystrica 36644331
Sociálna implementačná agentúra Špitálska 6, 81643 Bratislava-Staré Mesto 31819648
Stredná odborná škola, Štúrova 1388/23A, Dubnica nad Váhom Štúrova 1388/23 A, 01841 Dubnica nad Váhom 42026393
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín Jilemnického 24, 91250 Trenčín 00351806
Stredná odborná škola obchodu a služieb Sídlisko duklianskych hrdinov 3, 08134 Prešov 17078482
Stredná odborná škola Hlavná 6, 09101 Stropkov 00398861
Spojená škola, Slančíkovej 2, Nitra Slančíkovej 2, 95050 Nitra 00161365
Generálna prokuratúra SR Štúrova 2, 81285 Bratislava-Staré Mesto 00166481
Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Lermontovova 1, Košice Lermontovova 1, 04001 Košice-Staré Mesto 00161764
Krajská prokuratúra Moyzesova 20, 01104 Žilina 35996072
Stredná odborná škola automobilová, Moldavská cesta 2, Košice Moldavská cesta 2, 04199 Košice-Juh 17078407
Obec Rovinka Rovinka 350, 90041 Rovinka 00305057
Stredná odborná škola podnikania, Strečnianska 20, Bratislava Strečnianska 20, 85105 Bratislava-Petržalka 17327717
Krajská prokuratúra Legionárska 7158/5, 91250 Trenčín 35629045
Stredná odborná škola knihovníckych a informačných štúdií Kadnárova 7, 83414 Bratislava-Rača 30775400
Krajská prokuratúra Masarykova 16, 08001 Prešov 17069807
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta humanitných vied Univerzitná 8215/1, 01026 Žilina 00397563
Obec Studienka Studienka 364, 90875 Studienka 00310042
Stredná odborná škola Svätoplukova 2, 82108 Bratislava-Ružinov 17053871
Krajská prokuratúra Damborského 1, 94966 Nitra 35629061
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Námestie A. Hlinku 60, 03401 Ružomberok 37801279
Tento register má len informatívny charakter.