Kontrolovateľné subjekty

Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov subjektu Adresa IČO
Obec Bardoňovo Bardoňovo 124, 94149 Bardoňovo 00308773
Mestská časť Košice-Poľov Dolina 2, 04015 Košice-Poľov 00691062
Obec Belža Belža 0, 04458 Belža 00323951
Obec Horný Pial Horný Pial 52, 93537 Horný Pial 00307017
Obec Chmeľová Chmeľova 0, 08635 Chmeľová 00322075
Obec Kamenín Kamenín 641, 94357 Kamenín 00308960
Obec Čata Hlavná 80, 93563 Čata 00587672
Obec Lipovce Lipovce 92, 08236 Lipovce 00327387
Obec Uhliská Uhliská 104, 93505 Uhliská 00587621
Obec Hul Námestie Cyrila Minárika 435/16, 94144 Hul 00308919
Obec Malé Straciny - 0, 99001 Malé Straciny 17061750
SAD Prievidza, a.s. Ciglianska cesta 1, 97136 Prievidza 36324043
Mesto Sečovce Nám. sv. Cyrila a Metoda 43/27, 07801 Sečovce 00331899
Obec Turčok Turčok 2, 04918 Turčok 00328880
Obec Holumnica Holumnica 32, 05994 Holumnica 00326186
Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov Hlavná 1, 08135 Prešov 00179205
Slovenská autobusová doprava Trenčín, akciová spoločnosť Zlatovská cesta 29, 91137 Trenčín 36323977
Obec Lehnice Lehnice 89, 93037 Lehnice 00305553
Obec Slovinky Slovinky 58, 05340 Slovinky 00329550
Obec Nová Dedinka Mierová 11, 90029 Nová Dedinka 00304981
Tento register má len informatívny charakter.