Kontrolovateľné subjekty

Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov subjektu Adresa IČO
DÚ Bratislava II Nová 13, 97504 Banská Bystrica 00634816
BRANKO, a.s. Novozámocká 184, 94905 Nitra 31438181
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania Miletičova 23, 82109 Bratislava-Ružinov 30845301
Poľnohospodárske družstvo Sokolce Roľnícka 64, 94617 Sokolce 00193267
Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied Dúbravská cesta 9, 84511 Bratislava-Karlova Ves 00166537
AGROVÝKRM a.s. Jablonická cesta 2/2686, 90501 Senica 31421814
Centrálna servisná organizácia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky Jakubovo nám. 12, 81349 Bratislava-Staré Mesto 00510017
Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied Dúbravská cesta 9, 84536 Bratislava-Karlova Ves 00586919
AGRO - BIO HUBICE, a.s. Hubice 8, 93039 Hubice 34108491
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky Nám. Alexandra Dubčeka 1, 81280 Bratislava-Staré Mesto 00151491
Slovenská filharmónia Medená 3, 81601 Bratislava-Staré Mesto 00164704
Ústav zoológie Slovenskej akadémie vied Dúbravská cesta 9, 84506 Bratislava-Karlova Ves 00679097
Krajská prokuratúra Vajnorská 47, 81256 Bratislava-Nové Mesto 00166448
Tlačová agentúra Slovenskej republiky Pribinova 25, 81109 Bratislava-Staré Mesto 31320414
Krajská prokuratúra Dolné Bašty 1, 91744 Trnava 35629053
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno Rázusova 40, 97701 Brezno 37949594
Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky Lamačská cesta 8/A, 81104 Bratislava-Staré Mesto 00151882
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen J. Jiskru 249/6, 96001 Zvolen 37949560
Krajský školský úrad v Nitre Štefánikova trieda 69, 94901 Nitra 37961608
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica Zvolenská cesta 27, 97405 Banská Bystrica 37949799
Tento register má len informatívny charakter.