Kontrolovateľné subjekty

Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov subjektu Adresa IČO
Bratislavský samosprávny kraj Sabinovská 16, 82005 Bratislava-Ružinov 36063606
Agentúra štátom podporovaného nájomného bývania Námestie 1. mája 7286/18, 81106 Bratislava-Staré Mesto 54779189
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava-Ružinov 35850370
Mesto Kysucké Nové Mesto Nám. Slobody 94, 02401 Kysucké Nové Mesto 00314099
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Pribinova 25, 81109 Bratislava-Staré Mesto 50349287
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 04248 Košice-Sever 36570460
Mestská časť Košice-Západ Tr. SNP 39, 04011 Košice-Západ 00690970
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne námestie 1, 81499 Bratislava-Staré Mesto 00603481
Obec Most pri Bratislave Bratislavská 96/98, 90046 Most pri Bratislave 00304964
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Limbová 2, 83752 Bratislava-Nové Mesto 00165565
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra 36550949
Mesto Rožňava Šafárikova 29, 04812 Rožňava 00328758
Kancelária prezidenta SR Štefánikova 2, 81105 Bratislava-Staré Mesto 30845157
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Nám. Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava-Staré Mesto 42181810
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví Tomášikova 28C, 82101 Bratislava-Ružinov 36069841
Mesto Sabinov Námestie slobody 57, 08301 Sabinov 00327735
Mesto Kežmarok Hlavné nám. 1, 06001 Kežmarok 00326283
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Panónska cesta 2, 85104 Bratislava-Petržalka 35937874
Audiovizuálny fond Grösslingová 53, 81109 Bratislava-Staré Mesto 42169330
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Námestie generála Viesta 2, 83247 Bratislava-Nové Mesto 30845572
Tento register má len informatívny charakter.