Kontrolovateľné subjekty

Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov subjektu Adresa IČO
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Dobrovičova 12, 81266 Bratislava-Staré Mesto 00156621
Občianske združenie ŽIBRICA Pri Prameni 14, 95101 Štitáre 42206456
Ministerstvo financií Slovenskej republiky Štefanovičova 5, 81782 Bratislava-Staré Mesto 00151742
Obec Zákamenné Námestie J. Vojtaššáka 100212, 02956 Zákamenné 00315001
Mesto Žiar nad Hronom Š. Moysesa 46, 96519 Žiar nad Hronom 00321125
MH Invest, s.r.o. Mlynské Nivy 44/A, 82109 Bratislava-Ružinov 36724530
Pôdohospodárska platobná agentúra Hraničná 12, 81526 Bratislava-Staré Mesto 30794323
Mesto Stupava Hlavná 1/24, 90031 Stupava 00305081
Mesto Fiľakovo Radničná 25, 98621 Fiľakovo 00316075
Agentúra štátom podporovaného nájomného bývania Námestie 1. mája 7286/18, 81106 Bratislava-Staré Mesto 54779189
Bratislavský samosprávny kraj Sabinovská 16, 82005 Bratislava-Ružinov 36063606
Mesto Kysucké Nové Mesto Nám. Slobody 94, 02401 Kysucké Nové Mesto 00314099
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava-Ružinov 35850370
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Pribinova 25, 81109 Bratislava-Staré Mesto 50349287
Mestská časť Košice-Západ Tr. SNP 39, 04011 Košice-Západ 00690970
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 04248 Košice-Sever 36570460
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne námestie 1, 81499 Bratislava-Staré Mesto 00603481
Obec Most pri Bratislave Bratislavská 96/98, 90046 Most pri Bratislave 00304964
Mesto Rožňava Šafárikova 29, 04812 Rožňava 00328758
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra 36550949
Tento register má len informatívny charakter.