Aktuality

Vyjadrenie NKÚ SR k zvoleniu za predsedu Podvýboru INTOSAI pre podporu najlepších postupov a zabezpečenia kvality prostredníctvom dobrovoľných Peer Review

Publikované: 07.01.2013


_


Vyjadrenie NKÚ SR k zvoleniu za predsedu Podvýboru INTOSAI pre podporu najlepších postupov a zabezpečenia kvality prostredníctvom dobrovoľných Peer ReviewNa požiadanie Sekretariátu INTOSAI vo Viedni poskytlo vedenie NKÚ SR stanovisko k zvoleniu NKÚ SR za predsedu jedného z podvýborov medzinárodnej organizácie združujúcej najvyššie kontrolné inštitúcie INTOSAI.NKÚ SR a jeho vedenie privítalo správu o uznesení Správnej rady INTOSAI na jej 63. zasadnutí v novembri 2012 v Chengdu (Číne), na základe ktorého NKÚ SR prevzalo predsedníctvo Podvýboru INTOSAI pre podporu najlepších postupov a zabezpečenia kvality prostredníctvom dobrovoľných Peer Review od NKI Nemecka. NKÚ SR a jeho vedenie oceňuje významný a hodnotný príspevok NKI Nemecka v procese skvalitňovania práce národných NKI počas jeho pôsobenia v čele podvýboru 3 INTOSAI a uisťuje všetkých členov INTOSAI, že bude pokračovať v odkaze a práci svojho predchodcu rovnako kvalitnými výstupmi ku spokojnosti celej komunity INTOSAI.Vyjadrenie NKÚ SR v uvedenom znení je publikované na webovom sídle INTOSAI v časti Aktuality vo všetkých 5 oficiálnych jazykoch INTOSAI (angličtina, francúzština, nemčina, španielčina, arabčina).Na webovom sídle INTOSAI je rovnako možné nájsť aj kontakt na NKÚ SR ako predsedu Podvýboru INTOSAI.
JUDr. Annamária Víziková

riaditeľka kancelárie predsedu