Aktuality

Slovensko zaostáva pri zavádzaní opatrení smerujúcich k úspore energií

Publikované: 16.10.2015


_

Najvyšší kontrolný úrad ukončil kontrolu plnenia úloh pri zabezpečovaní úspor energií zo strany Slovenskej republiky. Jej zámerom bolo posúdiť opodstatnenosť prijatých opatrení, ktoré majú vyústiť do zníženia primárnej spotreby energie o 20 percent v horizonte roku 2020. Pre realizáciu jednotlivých krokov, technických opatrení sa pritom počíta s finančným krytím vo výške viac ako 6 miliárd eur. V rámci akcie sa kontrolóri zamerali na plnenie priorít, cieľov v období rokov 2012 až 2014, pričom išlo o prvú systémovú kontrolu tohto druhu.Viac v tlačovej správe.None

None