Aktuality

Predseda NKÚ SR vystúpil na sneme Združenia miest a obcí Slovenska

Publikované: 23.05.2011


_


Predseda NKÚ SR vystúpil na sneme Združenia miest a obcí SlovenskaPredseda Najvyššieho kontrolného úradu SR Ján Jasovský sa prihovoril účastníkom 21. výročného snemu Združenia miest a obcí Slovenska, ktoré sa konalo 18. a 19. mája 2011. Vo svojom príspevku prezentoval nielen skúsenosti z kontroly prenesenej i originálnej pôsobnosti územnej samosprávy, ale zameral sa aj na aktuálny vývoj NKÚ SR. Najvyšší kontrolný úrad SR prešiel v posledných rokoch mnohými zmenami, ktorých spoločným menovateľom bolo skvalitnenie kontrolnej činnosti, ale aj fungovania úradu ako takého.Predseda NKÚ SR vo svojom vystúpení poukázal na existenciu viacerých systémových nedostatkov objavujúcich sa v územnej samospráve, vyjadril názor NKÚ SR na systém vnútornej kontroly na obecnej úrovni a poukázal aj na často sa objavujúcu absenciu odborných znalosti a skúseností orgánov samosprávy, ako jednej z príčin vzniku mnohých nedostatkov vyskytujúcich sa v samosprávnej oblasti. V závere svojho vystúpenia vyjadril poďakovanie doterajšiemu predsedovi ZMOS - u Michalovi Sýkorovi za rozvoj spolupráce s Najvyšším kontrolným úradom SR a odovzdal mu pamätnú medailu NKÚ SR spolu s ďakovným listom.
Mgr. Lenka Nosáľová

riaditeľka odboru komunikácie a styku s verejnosťou