Aktuality

Odborný seminár ocenil prácu NKÚ SR, úrad zamestnancov a hostí

Publikované: 17.04.2013


_


Odborný seminár ocenil prácu NKÚ SR, úrad zamestnancov a hostí20. výročie vzniku NKÚ SR (1.4.1993) sme si pripomenuli rôznymi podujatiami, od stredy 3. apríla, kedy sa NKÚ SR otvoril verejnosti, do piatku 5.4. prijatím zahraničných delegácií z partnerských najvyšších kontrolných inštitúcií v Primaciálnom paláci primátorom Bratislavy Milanom Ftáčnikom.Počas podujatia Deň otvorených dverí k nám prišli tí, čo potrebovali riešiť nejaký problém, alebo mali pre nás informáciu, podnet. Aj vysokoškoláci, ktorých témy diplomovej alebo bakalárskej práce nejako súvisia s činnosťou NKÚ SR, trochu skôr sa zastavili niektorí novinári. NKÚ SR je pre verejnosť doslova „otvorený" stále, pretože od novembra minulého roku sú na našom webovom sídle k dispozícii všetky protokoly o kontrolách.Slávnostným ocenením zamestnancovsa skončil prvý z dní, kedy sa v priestoroch úradu hovorilo viac než zvyčajne, o histórii a výsledkoch dvadsaťročného fungovania."OdbornýVo štvrtok predpoludním sa uskutočnil odborný seminár o nezávislej kontrole „Úloha NKI v meniacich sa sociálno-ekonomických podmienkach", za účasti významných predstaviteľov medzinárodných organizácií EUROSAI a  INTOSAI, združujúcej najvyššie kontrolné inštitúcie (NKI)  Európy a sveta a domácich hostí. Vážnosť práce NKÚ SR a jeho kredit potvrdil účasťou na seminári predseda NR SR Pavol Paška, ktorý vo svojom príspevku hovoril o kontrole ako „štvrtej nohe demokracie". Premiér SR Róbert Fico ocenil prácu úradu pri zisťovaní nedostatkov aj v samosprávach, vyzdvihol jeho medzinárodnú prestíž. Zahraniční diskutujúci hostia, predovšetkým prezidenti NKI, či ich zástupcovia, hodnotili dvadsaťročné obdobie z pohľadu meniacej sa Európy, ale aj posun vo vývoji kontroly a jej mechanizmov. (Z príspevkov odborného seminára sa pripravuje Zborník.)"OdbornýPo skončení odbornej časti podujatia, keď v závere vystúpili bývalí predsedovia NKÚ SR, sa dvere úradu otvorili médiám. Na Tlačovej konferencii NKÚ SR sme privítali tri televízie a dovedna takmer 20 zástupcov médií.Podujatie pokračovalo slávnostnou časťou v zariadení Bôrik, kde hneď v úvode vystúpil prezident SR Ivan Gašparovič. Neskôr si 14 súčasných a 13 pracovníkov, ktorí v úrade pracovali, prevzalo pamätnú plaketu od predsedu NKÚ SR Jána Jasovského. Zároveň ocenil dvoch bývalých predsedov úradu Štefana Balejíka a Jozefa Stahla.V piatok pokračoval program pre zahraničných hostí prehliadkou Bratislavy a prijatím u primátora mesta.Pri príležitosti tohto výročia vyšla publikácia: 20. výročie Najvyššieho kontrolného úradu SR 1993 -2013, ktorá hodnotí prácu úradu a obsahuje množstvo faktov a zaujímavých údajov, ale aj perspektívy rozvoja kontroly a viacero príhovorov zahraničných hostí, i bývalých predsedov úradu."Odborný"Odborný"Odborný"Odborný"Odborný"Odborný"Odborný
Mgr. Iveta Bieliková

riaditeľka odboru komunikácie a styku s verejnosťou