Aktuality

Návšteva bývalého hlavného kontrolóra Spojených štátov amerických

Publikované: 28.04.2011


_


Návšteva bývalého hlavného kontrolóra Spojených štátov americkýchPredseda NKÚ SR Ján Jasovský prijal 27. apríla 2011 Charlesa A. Bowshera, bývalého hlavného kontrolóra Spojených štátov amerických (GAO) v rámci jeho návštevy Slovenska. Počas výkonu svojej funkcie, ktorú zastával 15 rokov, vynaložil úsilie na skvalitnenie kontrolnej činnosti a zlepšenie podmienok pre prácu kontrolórov. Pod jeho vedením bol GAO prvým úradom, ktorý upozorňoval na krízu v úsporách a pôžičkách už po roku 1980.Predseda NKÚ SR predstavil hosťovi Najvyšší kontrolný úrad SR a informoval ho o jeho činnosti, pôsobnosti, vzťahu k Národnej rade SR a prebiehajúcich projektoch. Pán Bowsher ocenil úsilie NKÚ SR vyvíjané v oblasti vzdelávania, a aj realizáciu projektu medzinárodného nezávislého posúdenia úradu Peer Review.Charles A. Bowsher následne vo svojej prezentácii pre zamestnancov NKÚ SR predstavil Úrad hlavného kontrolóra USA, jeho históriu, vývoj, pôsobnosť a hlavné zameranie činnosti.
Mgr. Lenka Nosáľová

riaditeľka odboru komunikácie a styku s verejnosťou