Aktuality

Čínska delegácia navštívila ústredie aj expozitúru NKÚ SR

Publikované: 27.10.2010


_


Čínska delegácia navštívila ústredie aj expozitúru NKÚ SRPán Zhang Huixin z Ministerstva kontroly Čínskej ľudovej republiky aj so svojou delegáciou navštívil v dňoch 25. a 26. októbra 2010 Najvyšší kontrolný úrad SR.Pán predseda spolu s pani podpredsedníčkou NKÚ SR prijali návštevu 25. októbra za prítomnosti mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Čínskej ľudovej republiky na Slovensku pána Gu Ziping.Čínska delegácia sa zaujímala najmä o kontrolnú pôsobnosť a kompetencie NKÚ SR a zároveň stručne informovala o pôsobnosti Ministerstva kontroly Čínskej ľudovej republiky. V závere stretnutia zástupcovia čínskeho Ministerstva kontroly prejavili záujem o pokračovanie v spolupráci s Najvyšším kontrolný úradom SR formou výmeny skúseností

a poznatkov.Na trenčianskej expozitúre NKÚ SR prijal delegáciu 26. októbra jej riaditeľ Pavol Zigo, ktorý informoval o pôsobnosti a skúsenostiach v činnosti expozitúry od jej založenia.
Mgr. Lenka Nosáľová

riaditeľka odboru komunikácie a styku s verejnosťou