Žiadosť o informácie Najvyšší kontrolný úrad SR ako povinná osoba zabezpečuje prostredníctvom odboru komunikácie poskytovanie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k...

15.04.2011


Poskytovanie informácií Poskytovanie informácií sa v podmienkach NKÚ SR riadi zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Smernicou č....

15.04.2011


Všeobecne o kontrole NKÚ SR NKÚ SR postupuje pri výkone kontrolnej činnosti v súlade so zákonom č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, s...

15.04.2011


Nehnuteľnosti v správe NKÚ SR Zoznam nehnuteľností v správe Najvyššieho kontrolného úradu SR zverejnený v súlade s bodom B.2. Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 779 zo 6. októbra 2005 Sídlo...

15.04.2011


Nehnuteľnosti v správe NKÚ SR oznam nehnuteľností v správe Najvyššieho kontrolného úradu SR zverejnený v súlade s bodom B.2. Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 779 zo 6. októbra 2005 Sídlo...

15.04.2011


Expozitúry NKÚ SR Najvyšší kontrolný úrad SR získal rozšírenú kontrolnú pôsobnosť voči územnej samospráve na základe zákona č. 261/2006 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o Najvyššom kontrolnom...

14.04.2011


Podpredseda NKÚ SR Ing. Emil Kočiš, PhD. Dátum narodenia: 17.1.1956 Vzdelanie: 2007 - 2010 Katolícka Univerzita Ružomberok - doktorandské štúdium 1997 University of Kentucky,...

14.04.2011


Podpredsedníčka NKÚ SR Ing. Zora Dobríková Dátum narodenia: 27.12.1953 Vzdelanie: 1982 - 1984 Inštitút obchodu Nitra – 2 ročný kurz moderného riadenia 1980 - 1982 Univerzita Komenského,...

14.04.2011


Predseda NKÚ SR Fotografie predsedu NKÚ SR   Foto 1 - Karol Mitrík (.jpeg, 6,4MB) Foto 2 - Karol Mitrík (.jpeg, 7,2 MB)     Životopis Dátum narodenia: 23. 10....

14.10.2019


Právne postavenie, právomoci a pôsobnosť NKÚ SR Pôsobnosť NKÚ SR Úrad kontroluje hospodárenie s a) prostriedkami rozpočtov, ktoré podľa zákona schvaľuje Národná rada Slovenskej republiky alebo...

14.04.2011


The SAI of Slovakia President attended the Contact Committee Meeting The SAI of Slovakia President Karol Mitrík and the Slovak delegation attended the Contact Committee meeting of the Heads of...

20.07.2015


Participation at the project Harmonization of the International Standards of Supreme Audit Institutions - Revision of the Fundamental Auditing Principles This project was approved by the PSC...

21.03.2012


Kontakt   Najvyšší kontrolný úrad SR Priemyselná 2 Bratislava 26 824 73 Web: www.nku.gov.sk E-mail: info@nku.gov.sk Podateľňa: +421 2 501 14 911   Ing. Karol MITRÍK predseda T:...

07.04.2011


Ing. Vladimír Tóth, podpredseda NKÚ SR vystúpil na 26. sneme ZMOS Podpredseda Najvyššieho kontrolného úradu SR prijal pozvanie na 26. snem Združenia miest a obcí Slovenska a ako jeden z hostí...

07.05.2015


Nahlasovanie podozrení z nezrovnalostí pri čerpaní prostriedkov EÚ Európska komisia zriadila za účelom zvýšenia účinnosti boja proti podvodom s finančnými prostriedkami Európskej únie (EÚ) svojím...

28.04.2015


Projekt Kontrolórsky informačný systém ukončený ako prvý. Najvyšší kontrolný úrad SR slávnostne ukončil dňa 16.12.2011 dva významné projekty. Národný projekt Kontrolórsky informačný systém SR-...

19.12.2011


Člen Európskeho dvora audítorov za Slovenskú republiku prezentoval na NKÚ SR Tak ako minulý rok, aj tohto roku, 23. novembra 2011, navštívil  Najvyšší kontrolný úrad SR člen Európskeho dvora...

29.11.2011


Najvyšší kontrolný úrad SR oslávil 250 rokov štátnej kontroly na Slovensku Najvyšší kontrolný úrad SR si v tomto roku pripomína 250 - te výročie založenia Účtovnej dvorskej komory, ktorá...

28.10.2011


Hlavný audítor Chorvátskej republiky na NKÚ SR, aj v parlamente Hlavný audítor Chorvátskej republiky Ivan Klesić s delegáciou navštívil 07.09.2011 Najvyšší kontrolný úrad SR. Na jeho pôde ho...

09.09.2011


Odborný seminár ocenil prácu NKÚ SR, úrad zamestnancov a hostí 20. výročie vzniku NKÚ SR (1.4.1993) sme si pripomenuli rôznymi podujatiami, od stredy 3. apríla, kedy sa NKÚ SR otvoril verejnosti,...

17.04.2013