Jaroslav Ivančo podpredseda Najvyššieho kontrolného úradu SR   Funkčné obdobie: máj 2022 - máj 2029   Fotografie podpredsedu Fotografia Jaroslava Ivanča na stiahnutie...

26.05.2022


Príloha č. 1: Prehľad kontrolných akcií zaradených do Správy o výsledkoch kontrolnej činnosti NKÚ SR za rok 2021   číslo kontrolnej akcie názov (typ; veľkosť súboru na stiahnutie)   ...

01.04.2022


Mitrík o očkovacích peniazoch pre dôchodcov: Sú segmenty, kde by sa polmiliarda eur zišla viac [10.12.2021; dennikstandard.sk; Rozhovory; 06:08; Jozef Hajko] ...

13.12.2021


Monitoring kvality podzemných zdrojov pitnej vody je nedostatočný. NKÚ monitoroval, ako Slovensko dodržiava národnú aj európsku legislatívu v oblasti ochrany obyvateľov pred znečistením vodných...

07.06.2021


Slovensko potrebuje stimuly 20. mája 2021, davdva.sk Jeho život sprevádza občianska angažovanosť. Je dlhoročným občianskym aktivistom, bývalým poslancom Národnej rady SR za SDĽ, ale vyskúšal...

28.05.2021


Príloha č. 1: Prehľad kontrolných akcií zaradených do Správy o výsledkoch kontrolnej činnosti NKÚ SR za rok 2020   číslo kontrolnej akcie názov (typ; veľkosť súboru na stiahnutie)   ...

08.04.2021


[17.12.2019; aktuality.sk; Domáce správy; 10:10; Redakcia]  https://www.aktuality.sk/clanok/749869/sef-nku-za-zbabrany-projekt-katastra-slovaci-zaplatili-13-milionov-navyse/  Projekt...

17.12.2019


[23.07.2020; aktuality.sk; Rozhovory; 00:10; Martin Odkladal] https://www.aktuality.sk/clanok/808872/sef-nku-policia-a-generalny-prokurator-minimalne-rok-vedeli-o-korupcii-na-ppa-a-nic-neurobili/ ...

23.07.2020


Podľa správy NKÚ, niektoré predaje služobných bytov v rezortoch vnútra a obrany boli v rozpore so zákonom [19.11.2019;RTVS Jednotka;Ranné správy;07:30;R / Miroslav Frindt]    Záznam si...

19.11.2019


[13.02.2020; Trend; Téma, Diaľničné mýto; s. 10,11,12,13; Eva Mihočková]  https://www.trend.sk/trend-archiv/sef-nku-myte-dnes-zaraba-sukromnik-nie-stat Karol Mitrík je predsedom...

13.02.2020


Zdroj: Obecné noviny (Číslo: 7/2020,8/2020, Ročník: 30), Strana: 6, 7, 8, 9; 18. Február 2020 Jedným z bodov februárového rokovania Rady ZMOS bol aj návrh...

18.02.2020


[23.07.2019; Pravda; Rozhovor; s. 10,11; Branislav Toma] Ani po dvadsiatich šiestich rokoch fungovania samostatnej Slovenskej republiky nieje postavené diaľničné spojenie Bratislavy s Košicami....

23.07.2019


Verejné obstarávanie v kocke, máj 2019 https://www.verejneobstaravania.sk/casopisy/5017/verejne-obstaravania-v-kocke-maj-jun-2019   Neexistuje prirodzený verejný obstarávateľ...

30.06.2019


[23.05.2019; Trend; Téma, Štátne lesy; s. 15,16,17; Ivan Haluza] https://www.trend.sk/trend-archiv/velke-odkryvanie-hriechov-lesnickych-papalasov   Výbery riaditeľov v štátnych lesoch sú...

24.05.2019


(31.05.2018; Plus 7 dní; č. 22, ROZHOVOR , s. 28,29,30; VERONIKA COSCULLUELA) ,,My síce navrhujeme opatrenia, ale systémové, nie personálne," hovorí šéf kontrolórov Karol Mitrík o tom, či za chyby...

31.05.2018


COOPERATION BY SAO SR FOR POSITIVE CHANGE New setting up of audits, a cross-sectional view of the national authority for external control requires cooperation not only with other control and audit...

22.06.2020


Videá   Letné štúdio NKÚ SR   Národní kontrolóri úspešne podstúpili medzinárodné hodnotenie kvality a otvorenosti   Zamestnanci NKÚ SR sú chránení pred koronavírusom aj...

26.05.2020


Používateľské služby prístupné pre občanov prístupné pre oprávnených zamestnancov inštitúcií verejnej správy   Používateľské služby prístupné pre občanov Informovanie sa o...

03.06.2019


Záznam zo 6. rokovania Výboru pre vnútorný audit a vládny audit (ďalej len „výbor“) konaného dňa 24. apríla 2018 Prítomní: Ing. Mária Machová, PhD. - predsedníčka výboru, Najvyšší kontrolný úrad...

31.05.2018


Sprievodné podujatia   Workshop "Kontrola – tvárou k verejnosti“ Karol Mitrík, predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR „Poslanie národnej autority v oblasti externej kontroly...

11.04.2018