Kontakt E-mail: info@nku.gov.sk Tel.: +421 2 501 14 403 Web: www.nku.gov.sk

22.09.2015Vážení občania,   vitajte na stránke Najvyššieho kontrolného úradu SR. Úrad je nezávislým štátnym orgánom, ktorý kontroluje hospodárenie s finančnými prostriedkami a majetkom štátu, územnej...

22.09.2015


Kontrolné štandardy NKÚ SR Kontrolné štandardy NKÚ SR vychádzajú z Medzinárodných štandardov najvyšších kontrolných inštitúcií (ISSAI). Kontrolné štandardy zohľadňujú platnú legislatívu...

15.04.2011


Kontakt pre médiá   Odbor komunikácie   Mgr. Daniela BOLECH DOBÁKOVÁ hovorkyňa T: +421 2 501 14 451 Mobil: +421 918 765 103 E-mail: hovorca@nku.gov.sk E-mail:...

15.04.2011


Stanoviská Najvyšší kontrolný úrad SR vypracúva stanovisko k návrhu štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, v ktorom hodnotí aj návrh rozpočtu verejnej správy a stanovisko k návrhu štátneho...

15.04.2011


Odstávka Ospravedlňujeme sa za dočasný výpadok na webovom sídle Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky. Kvôli prebiehajúcim technickým úpravám nie sú dostupné niektoré služby. ...

21.09.2015


Heraldický emblém NKÚ SR Heraldický emblém Najvyššieho kontrolného úradu SR tvorí štátny znak Slovenskej republiky umiestnený na hrudi zlatého prirodzeného rozkrídleného orla v striebornej zbroji,...

15.04.2011


Expozitúra NKÚ SR Žilina Janka Kráľa 1628/4 010 01 Žilina Tel.: +421 41 555 39 01 E-mail: info@nku.gov.sk Riaditeľka: Ing. Janka Gajdošíková Kontrolná pôsobnosť: Žilinský kraj

14.04.2011


Expozitúra NKÚ SR Trnava Kollárova 8 917 01 Trnava Tel.: +421 33 598 36 11 E-mail: info@nku.gov.sk Poverená vykonávaním funkcie riaditeľky: Ing. Vladimíra Sládečková Kontrolná pôsobnosť:...

14.04.2011


Meeting of Heads of Supreme Audit Institutions of V4+2 in Luhačovice, Czech Republic The president of the Supreme Audit Office of the Slovak Republic Ján Jasovský took part in the Meeting of...

12.04.2012


Auditor General of the Republic of Croatia at SAO SR and in the Parliament Auditor General of the Republic of Croatia, Mr. Ivan Klesić with the delegation visited the Supreme Audit Office of SR...

12.04.2012


Visit of the former U.S. Comptroller General President of SAO SR, Mr. Ján Jasovský welcomed on April 27th, 2011 Mr. Charles A. Bowsher, former U.S. Comptroller General (GAO) in the frame of his...

12.04.2012


Expozitúra NKÚ SR Trenčín Inovecká 7 911 01 Trenčín Tel.: +421 32 748 49 79 E-mail: info@nku.gov.sk Riaditeľka: Ing. Anna Smižíková  Kontrolná pôsobnosť: Trenčiansky kraj

14.04.2011


Expozitúra NKÚ SR Nitra Jelenecká 49 950 38 Nitra Tel.: +421 37 693 38 32 E-mail: info@nku.gov.sk Riaditeľ: Ing. Peter Bulla, PhD. Kontrolná pôsobnosť: Nitriansky kraj

14.04.2011


Expozitúra NKÚ SR Prešov Obrancov mieru 6 080 01 Prešov Tel.:  +421 51 452 00 22          +421 51 452 00 31 E-mail: info@nku.gov.sk Riaditeľka: JUDr....

14.04.2011


Expozitúra NKÚ SR Košice Komenského 59 040 01 Košice Tel.: +421 55 790 11 01 E-mail: info@nku.gov.sk Riaditeľ: Ing. Vladimír Tóth Kontrolná pôsobnosť: Košický kraj  

14.04.2011


Expozitúra NKÚ SR Banská Bystrica Horná 57 974 01 Banská Bystrica Tel.:  +421 48 472 86 11 E-mail: info@nku.gov.sk Riaditeľka: Ing. Katarína Šmondrková Kontrolná pôsobnosť:...

14.06.2019


Expozitúra NKÚ SR Bratislava Miletičova 19 826 19 Bratislava Tel.: +421 2 502 55 476 E-mail: info@nku.gov.sk Riaditeľ: Ing. Hana Marcin Jakubíková Kontrolná pôsobnosť: Bratislavský kraj

14.04.2011


Podpredseda NKÚ SR   zúčastňuje sa na rokovaniach porád zvolaných predsedom úradu, v neprítomnosti predsedu zastupuje predsedu na základe písomného poverenia, v rozsahu poverenia...

14.04.2011