Photo Gallery   Photos from the event are available here.

02.05.2016


List of Participants   List of participants (.PDF / 301kB)

02.05.2016


Agenda   Draft Agenda of 4 October 2016 (.PDF / 444kB)

02.05.2016


About CC Meeting   The Contact Committee is an assembly of the Heads of the Supreme Audit Institutions (SAIs) in the European Union (EU) Member States and of the European Court of Auditors...

02.05.2016


Slovak Chairmanship   The Contact Committee meets every year. The host and the chair for each Contact Committee meeting is selected by agreement of the Contact Committee at least two years...

02.05.2016


Site Map

02.05.2016


Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

29.04.2016


Mapa stránok

27.04.2016


Welcome to Bratislava    

26.04.2016


Vitajte v Bratislave  

26.04.2016


Kontakt   Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky Priemyselná 2 Bratislava 26 824 73 Web: www.nku.gov.sk E-mail: info@nku.gov.sk   Ing. Karol MITRÍK predseda T: +421 2 501 14...

26.04.2016


Informovanie sa o stave sťažnosti a podnetu pre NKÚ SR Služba Informovanie sa o stave sťažnosti a podnetu pre NKÚ SR umožňuje zadávateľovi sledovať životný cyklus svojho podnetu, resp....

22.04.2016


Podanie sťažnosti pre NKÚ SR

22.04.2016


Podanie podnetu pre NKÚ SR

22.04.2016


Zoznam podaných príspevkov ku kontrolám alebo kontrolným akciám

22.04.2016


Zoznam dokumentov nekontrolnej činnosti

22.04.2016


Pristupovanie k výsledkom nekontrolnej činnosti NKÚ SR Služba Pristupovanie k výsledkom nekontrolnej činnosti NKÚ SR umožňuje občanom alebo iným subjektom štátnej, verejnej ale aj súkromnej sféry,...

22.04.2016


Informovanie sa o výsledkoch kontroly Služba Informovanie sa o výsledkoch kontroly umožňuje informovanie o kontrolách a zobrazenie výsledkov o vykonanej kontrole automaticky podľa...

21.04.2016


International audits

21.04.2016


The President of SAI of Slovak Republic Karol Mitrík with delegation met the NTOSAI Secretary General and SAI of Austria President Josef Moser at a working meeting in Vienna, Austria. They...

31.03.2016