Strategické dokumenty

06.12.2016


Tweets by @NKUSR

10.11.2016


Register ponúkaného majetku štátu Prebytočný majetok štátu ponúkaný v registri ROPK (odkaz na register ROPK).   Aktuálny počet ponúk NKÚ SR: 0

14.10.2016Kontaktný výbor Bratislava 2016 Slovenská republika predsedá v druhej polovici roka 2016 Rade Európskej únie. Pri tejto príležitosti sa slovenský Najvyšší kontrolný úrad stal usporiadateľom...

14.09.2016


Pracovné príležitosti Momentálne nie sú k dispozícii žiadne pracovné ponuky.

14.09.2016Within an INTOSAI WGEA project, The Supreme Audit Office of the Slovak Republic performed an energy savings audit in public administration. The results of this extensive audit were also published...

04.08.2016

Ohlasy na Peer Review

30.05.2016


Medzinárodné kontroly

30.05.2016


Archív faktúr

30.05.2016


Archív výziev na verejné obstarávanie

30.05.2016


Dotazník - cyklotrasy https://www.nku.gov.sk/sk/web/nku/dotaznik-cyklotrasy

03.05.2012


Štatút Výboru pre vnútorný audit a vládny audit

24.05.2016


Sadzobník úhrad za poskytnutie informácií Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky (ďalej len NKÚ SR) podľa § 5 ods. 1 písm. f zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám...

05.05.2011