Pre správnu funkčnosť elektronickej služby je potrebné mať aktualizovaný prehliadač na najnovšiu verziu. V prípade neúspešného podania sa na nás môžete obrátiť aj emailom na...

20.12.2017


Test

20.12.2017


Informovanie sa o stave sťažnosti a podnetu pre NKÚ SR

18.12.2017
Tlačové správy 2017

16.11.2017


Tlačové správy 2016

06.11.2017Tlačové správy 2015

06.11.2017


Prebiehajúce kontroly

06.11.2017Aktuality

06.11.2017


Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky na základe doručených podnetov spustil kontrolu zameranú na hospodárenie s verejnými prostriedkami a nakladanie s majetkom v obciach...

26.09.2017


Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

08.09.2017


Projekt: Materiálno-technické zabezpečenie IKT pre NKÚ SR So stúpajúcimi nárokmi a požiadavkami na kvalitu a výkon kontroly jednotlivých oprávnených zamestnancov NKÚ SR je nevyhnutné, aby títo...

31.07.2017


KIS NKÚ SR Národný projekt Kontrolórsky informačný systém NKÚ SR Opis predmetu zákazky (.pdf / 94,3Kb)

10.05.2011

Tlačové správy 2011

09.05.2011