Publikácia k 25. výročiu

11.04.2018  Ako NKÚ SR oslavoval 25. rokov   Spot k 25. výročiu NKÚ SR 25 rokov NKÚ SR na fotkách (Zdroj foto: NKÚ SR, TASR)

12.03.201825. výročie NKÚ SR

08.03.2018Peer Review Conference 2018

02.02.2018

Expozitúra NKÚ SR Banská Bystrica Horná 57 974 01 Banská Bystrica Tel.:  +421 48 472 86 11 E-mail: info@nku.gov.sk Riaditeľka: Ing. Katarína Šmondrková Kontrolná pôsobnosť:...

10.06.2019


Operačný program Efektívna verejná správa   Projekty OP EVS Špičkové vzdelávanie pre zamestnancov analytických útvarov Budovanie a rozvoj odborných kapacít za účelom zvyšovania...

16.01.2018


Projekt: Materiálno-technické zabezpečenie IKT pre NKÚ SR So stúpajúcimi nárokmi a požiadavkami na kvalitu a výkon kontroly jednotlivých oprávnených zamestnancov NKÚ SR je nevyhnutné, aby títo...

16.01.2018


Tlačové správy 2018

11.01.2018V prípade problémov s odoslaním Vašej sťažnosti cez elektronický formulár, pošlite ho, prosím, na adresu info@nku.gov.sk.

21.12.2017