Dotazník bude čoskoro dostupný!

29.10.2013


Výročné správy Výročná správa Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky za rok 2013 (.PDF / 1,4MB) Výročná správa Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky za rok 2012 (.PDF /...

10.10.2013


Smútočné oznámenie S poľutovaním oznamujeme, že predchádzajúci prezident Najvyššieho kontrolného úradu Českej republiky pán František Dohnal zomrel v sobotu 10.8. 2013 vo veku 53...

12.08.2013


INTOSAI Subcommittee meeting June 13th and 14th The two-day meeting of members from 11 countries of the world organization INTOSAI subcommittee began today at the Supreme Audit Office – SAO SR. ...

25.07.2013


Práve kontrolujeme Postup dočasne nevymožiteľných nedoplatkov na Slovenskú konsolidačnú Hospodárenia s finančnými prostriedkami v spoločnosti Slovenské elektrárne Informácie o výsledkoch...

11.07.2013


Profil verejného obstarávateľa Najvyšší kontrolný úrad SR ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých...

12.06.2013


Dotazník: Uplatňovanie absolventov stredných škôl na trhu práce Vážená pani, vážený pán, Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, na základe plánu kontrolnej činnosti na rok 2013, vykonáva...

12.06.2013


Prieskum miery spokojnosti zainteresovaných strán Vážení respondenti, Najvyšší kontrolný úrad SR v rámci implementácie modelu hodnotenia kvality CAF a v záujme zvyšovania kvality kontrolnej...

20.05.2013


IV. EUROSAI– ARABOSAI Conference: Common Approach to Audit The main topic of this year´s session of IV. Common Conference of EUROSAI-ARABOSAI was "Modern challenges for SAIs Capacity Building"....

22.04.2013


SAO SR evaluates 20 years of its work The festive event, at which we commemorated the 20th Anniversary of SAO SR foundation, consisted of several activities of the Office realized in the period...

22.04.2013


Európsky sociálny fond ECDL Bratislava ECDL Expozitúry NKÚ SR

25.05.2011


Najnovšie správy o výsledkoch kontrol:

13.05.2011


Tbilisi Statement Tbilisi Statement (.pdf, 94kB)

10.10.2012


Pracovné príležitosti Momentálne nie sú k dispozícii žiadne pracovné ponuky.

17.08.2012


Sídla expozitúr NKÚ SR Banská Bystrica Bratislava Nitra Košice Prešov Trenčín Trnava Žilina

13.05.2011


Expozitúra NKÚ SR Žilina Janka Kráľa 1628/4 010 01 Žilina Tel.: +421 41 555 39 01 E-mail: info@nku.gov.sk Riaditeľka: Ing. Janka Gajdošíková Kontrolná pôsobnosť: Žilinský kraj  

13.05.2011


Expozitúra NKÚ SR Trnava Kollárova 8 917 01 Trnava Tel.: +421 33 598 36 11 E-mail: info@nku.gov.sk Riaditeľ: Ing. Ivan Šikula Kontrolná pôsobnosť: Trnavský kraj Zväčšiť mapu

13.05.2011


Expozitúra NKÚ SR Trenčín Inovecká 7 911 01 Trenčín Tel.: +421 32 748 49 79 E-mail: info@nku.gov.sk Riaditeľka: Ing. Anna Smižíková Kontrolná pôsobnosť: Trenčiansky kraj

13.05.2011


Expozitúra NKÚ SR Prešov Obrancov mieru 6 080 01 Prešov Tel.:  +421 51 452 00 22          +421 51 452 00 31 E-mail: info@nku.gov.sk Riaditeľka: JUDr....

13.05.2011


Expozitúra NKÚ SR Košice Komenského 59 040 01 Košice Tel.: +421 55 790 11 01 E-mail: info@nku.gov.sk Riaditeľ: Ing. Vladimír Tóth Kontrolná pôsobnosť: Košický kraj Zväčšiť mapu

13.05.2011