Bratislava 13. apríla 2023 - Pri vyvodzovaní trestnoprávnej zodpovednosti je pre kontrolný úrad najbližším partnerom policajný zbor, zdôraznil dnes na rokovaní s jeho vedením šéf národných...

13.04.2023


Bratislava 21. marca 2023 - Železničná osobná doprava má do roku 2030 tvoriť nosnú časť verejnej osobnej dopravy na Slovensku a prispieť tak k jej ekologizácii. O stave vozového...

21.03.2023


Bratislava 22. marca 2023 - O úrovni digitalizácie a informatizácie na Slovensku, zisteniach z kontrol Najvyššieho kontrolného úradu SR v tejto oblasti, ako aj o tom,...

22.03.2023


Bratislava 27. marca 2023 – V prvý deň hlavnej časti osláv 30. výročia NKÚ SR sa v centrále úradu konal workshop na tému Strategické smerovanie kontroly v 21. storočí. Po príhovore predsedu NKÚ...

27.03.2023


Bratislava 8. marca 2023 - Kontroly NKÚ v oblasti elektronizácie zdravotníctva a financovania štátnych záchraniek sa v stredu dostali na prerokovanie vlády. Situácia okolo...

08.03.2023


Bratislava 2. marca 2023 - Ústava hovorí o tom, že samosprávy vykonávajú okrem originálnych aj prenesené kompetencie, na ktoré im štát má poskytnúť dostatok financií. To sa ale v súčasnosti...

02.03.2023


Verejnosť by mala poznať výsledky našej práce a kontrolórskych zistení. Rovnako by však mala vedieť, čo predchádza každému z výstupov NKÚ. O tom, čo a akým spôsobom robíme v kontrole a na...

31.01.2023


Praha 25. januára 2023 - Najvyšší kontrolný úrad SR (NKÚ) má ambíciu stať sa v roku 2027 predsedníckou organizáciou v rámci európskej organizácie národných kontrolných inštitúcií...

25.01.2023


Bratislava 7. februára 2023 - Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR sa snaží zadefinovať ďalšiu spoluprácu s univerzitami a vysokými školami na Slovensku. Užšie partnerstvo dnes spečatili podpisom...

07.02.2023


O závažných zisteniach týkajúcich sa zdravotníctva informoval NKÚ najvyšších ústavných činiteľov. V Štúdiu JOJ 24 o zisteniach rozprával predseda úradu Ľubomír Andrassy. „To najzávažnejšie...

23.01.2023


Bratislava 17. januára 2023 - O skúsenosti Najvyššieho kontrolného úradu SR z digitalizácie a informatizácie kontroly, ale aj implementácie kontrolórskeho systému sa zaujímajú...

17.01.2023


Predseda NKÚ SR prednášal na 8. Národnej konferencii o kvalite Predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR Ján Jasovský prednášal na 8. Národnej konferencii o kvalite: Manažérstvo kvality vo...

07.12.2011


Stanovisko Najvyššieho kontrolného úradu SR k informáciám a vyjadreniam, týkajúcich sa kontroly financovania rekonštrukcie Zimného štadióna O. Nepelu. Najvyšší kontrolný úrad SR zverejnil dňa...

21.12.2011


Stanovisko NKÚ SR k návrhu štátneho rozpočtu na rok 2012 Predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR Ing. Ján Jasovský predniesol dňa 06.12.2011 na rokovaní 26 schôdze Národnej rady SR Stanovisko...

07.12.2011


Vážení občania. Dňa 26.10.2011 sa v priestoroch Najvyššieho kontrolného úradu SR uskutoční podujatie pod názvom „250 rokov štátnej kontroly na Slovensku“. Toto veľmi významné podujatie organizuje...

24.10.2011


Článok predsedu NKÚ SR v októbrovom vydaní medzinárodného časopisu INTOSAI JOURNAL V októbrovom vydaní časopisu najvyšších kontrolných inštitúcií INTOSAI JOURNAL, ktoré bolo venované projektom...

28.11.2011


Najvyšší kontrolný úrad SR získal titul Efektívny používateľ modelu CAF Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky ako prvá organizácia na Slovensku získala v roku 2011 dvojročný európsky...

09.11.2011


Medzinárodné nezávislé posúdenie Najvyššieho kontrolného úradu SR Predstavitelia NKÚ SR sa v roku 2010 rozhodli pre vykonanie nezávislého externého medzinárodného posúdenia vybraných oblastí...

07.07.2011


NKÚ SR vykonal prieskum spokojnosti zainteresovaných strán NKÚ SR nastúpil cestu modernizácie a neustáleho skvalitňovania a zefektívňovania kontrolnej činnosti. V súvislosti s týmito cieľmi je...

07.07.2011


Stanovisko NKÚ SR k návrhu štátneho záverečného účtu za rok 2010 Predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR Ján Jasovský predniesol včera, 12.07.2011v pléne Národnej rady SR Stanovisko Najvyššieho...

14.07.2011