NKÚ SR pokračuje v implementácii modelu CAF Vedenie Najvyššieho kontrolného úradu SR sa po úspešnom obhájení titulu Efektívny používateľ modelu CAF v októbri uplynulého roka rozhodlo...

20.05.2015


Nový predseda Najvyššieho kontrolného úradu sa osobne zoznámil s úradom Karol Mitrík využil druhý pracovný deň vo funkcii predsedu NKÚ SR na oboznámenie sa s úradom a jeho...

26.05.2015


NKÚ SR ukončil kontrolu Kancelárie prezidenta SR Za účasti podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu SR, Ing. Vladimíra Tótha a vedúceho kancelárie prezidenta SR, JUDr. Jána Šotha sa dňa 12....

13.05.2015


Šéf kontrolórov Mitrík: O Rázsochách sa mi aj sníva. Odkúpiť nemocnicu od Penty by mohlo byť lepšie riešenie   Hospodárske noviny, 10.05.2022, 16:21, Nina Janešíková ...

11.05.2022


Výročná správa o aktivitách sieťových partnerov v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike za rok 2014 OCKÚ OLAF zverejňuje spolu s ostatnými partnermi siete AFCOS Výročnú...

24.04.2015


Samospráva je usporiadaná, ale podľa môjho názoru sa bez reformy verejnej správy už ďalej nepohneme, povedal v TASR TV predseda Najvyššieho kontrolného úradu Karol Mitrík. (správa, PODCAST, VIDEO) ...

25.04.2022


O význame kontrol pre spoločnosť aj o procese plánovania kontrolnej činnosti NKÚ diskutoval v RTVS podpredseda NKÚ Ľubomír Andrassy. Témou bola aj analýza o stratégiách...

16.05.2022


Za predchádzajúcich vlád ministerstvá úmyselne oslabili svoje kontrolné odbory, lebo im prekážali (rozhovor) [03.06.2022; aktuality.sk; Správy; 15:00; Martin Odkladal] ...

07.06.2022


[21.11.2021; plus7dni.pluska.sk; 09:00; Veronika Cosculuela] https://plus7dni.pluska.sk/rozhovory/pri-bordeli-statnych-firmach-dviha-obrvy-nie-je-hanba-robime-chyby-hanbou-je-ich-tajit Mne nosí...

22.11.2021


Mitrík o očkovacích peniazoch pre dôchodcov: Sú segmenty, kde by sa polmiliarda eur zišla viac [10.12.2021; dennikstandard.sk; Rozhovory; Jozef Hajko] ...

14.12.2021


29. mája 2021, finweb.hnonline.sk Preverili ste MH Invest a MH Invest II. Prečo práve tieto štátne firmy? Pred troma rokmi sme zmenili základnú filozofiu prístupu ku kontrole. Už nepreverujeme...

31.05.2021


V priebehu augusta sa nám naskytla príležitosť nazrieť do fungovania nezávislej slovenskej inštitúcie, Najvyššieho kontrolného úradu SR. Počas príjemného rozhovoru s jeho predsedom...

12.11.2020


Najvyšší kontrolný úrad SR v dňoch 20. a 21. októbra hostil 56. ročník zhromaždenia vedúcich predstaviteľov najvyšších kontrolných inštitúcií (NKI), tzv. stretnutie Kontaktného...

26.10.2016


Predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR Karol Mitrík v pondelok (23. mája 2016) doobeda privítal vo svojom úrade novinárov pri príležitosti prvého roka svojho pôsobenia vo funkcii predsedu NKÚ....

23.05.2016


Najvyšší kontrolný úrad SR v minulom roku uskutočnil v rámci projektu INTOSAI WGEA kontrolu úspor energií vo verejnej správe na Slovensku. Výsledky rozsiahlej kontrolnej akcie teraz...

04.08.2016


Najvyšší kontrolný úrad SR obhájil titul Efektívny používateľ modelu CAF Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky získal v roku 2011 ako prvá organizácia na Slovensku dvojročný európsky...

21.11.2014


Podpredseda NKÚ SR sa zúčastnil pracovnej porady na Generálnej prokuratúre Spolupráca Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky a jednotlivých zložiek orgánov činných...

21.11.2014


Predseda NKÚ SR sa zúčastnil zasadnutia Kontaktného výboru vedúcich predstaviteľov NKI štátov EÚ a EDA Predseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky Ján Jasovský s delegáciou sa...

21.10.2014


Rokovanie Výboru INTOSAI pre budovanie kapacít a jeho podvýborov Výbor INTOSAI pre budovanie kapacít (CBC) a jeho podvýbory, vrátane Podvýboru pre peer review, ktorému predsedá...

22.09.2014


Verejnosť môže pripomienkovať strategické zameranie kontrolnej činnosti NKÚ SR Najvyšší kontrolný úrad SR ako nezávislý štátny orgán, ktorý kontroluje hospodárenie s finančnými prostriedkami a...

28.10.2014