31 080
kontrolných zistení
10 557
doteraz skontrolovaných subjektov
Parlamentný finančný výbor dnes po prvý raz zasadol na pôde Najvyššieho kontrolného úradu SR.
18.04.2024

Bratislava 18. apríla 2024 – Parlamentný finančný výbor dnes po prvý raz zasadol na pôde Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR. Predseda úradu Ľubomír Andrassy na ňom poslancom Národnej rady SR okrem iného prezentoval stratégiu rozvoja úradu na roky 2023 až 2025. Zákonodarcovia počas zasadnutia výb...

17.04.2024

Bratislava 17. apríla 2024 – Kontrolóri najvyššieho kontrolného úradu Severného Macedónska sa v týchto dňoch na našom úrade inšpirujú pri nastavovaní metodík vlastnej kontrolórskej činnosti. Zaujímajú...

17.04.2024

Bratislava 17. apríla 2024 - Vláda v stredu prerokovala a vzala na vedomie materiál NKÚ o zisteniach kontrolórov v zdravotníctve. Do zdravotníctva ide na Slovensku druhý najväčší objem verejných zdroj...

16.04.2024

Bratislava 16. apríla 2024 – V sídle Najvyššieho kontrolného úradu SR v utorok prebiehal workshop k výsledkom kontroly sociálnych podnikov za účasti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Sloven...


Predseda NKÚ SR

Pracujeme profesionálne, otvorene a transparentne.
Kvôli vám chceme byť vzorovou štátnou organizáciou.

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky

Priemyselná 2

824 73 Bratislava 26

Tel: +421 2 501 14 403

Dôležité odkazy