Aktuality

Zistenia z kontroly v PPA úrad odstúpil orgánom činným v trestnom konaní

Predseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky Karol Mitrík na základe výsledkov kontroly v Pôdohospodárskej platobnej agentúre zameranej na jej hospodárenie s verejnými prostriedkami v rokoch 2014 a 2015, európskymi prostriedkami a na nakladanie s majetkom štátu, rozhodol o odstúpení zistených nedostatkov orgánom činným v trestnom konaní, t. j. Generálnej prokuratúre SR a polícii.

Viac sa dočítate v tlačovej správe.

Zdielať: