Aktuality

Zatepľovanie bytových domov je vhodnou formou využitia verejných prostriedkov

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky uskutočnil kontrolu zameranú na plnenie jedného z cieľov štátnej bytovej politiky, a to znížiť spotrebu energie pri bývaní formou zateplenia bytových domov. Na kontrolovanej vzorke 31 bytových domov bola preukázaná ročná úspora spotreby energie na vykurovanie v porovnaní s obdobím pred zateplením, čo poukazuje na efektívne, účinné a hospodárne využitie verejných prostriedkov. V jednom prípade kontrolóri zistili neoprávnené čerpanie úveru v sume necelých 5-tisíc eur.

Viac informácií nájdete v tlačovej správe.

Zdielať: