Aktuality

Zásadné zistenia kontrolórov majú v rukách opäť aj traja najvyšší ústavní činitelia

Predseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky Karol Mitrík v rámci pravidelného štvrťročného sumarizovania kontrolnej činnosti úradu zaslal trom najvyšším ústavným činiteľom v poradí už piatu informáciu o zásadných zisteniach kontrolórov. Od začiatku roka 2017 úrad ukončil 19 kontrolných akcií v 66 kontrolovaných subjektoch. NKÚ SR upozorňuje na nedostatky v rámci kontroly postupov pri výbere daňových licencií, odstraňovania environmentálnych záťaží, kontroly financovania pri budovaní ozbrojených síl, nakladania s majetkom v oblasti médií a audiovízie a kontroly strategických infraštruktúrnych projektov. Úrad vykonal kontrolu aj v Kancelárii verejného ochrancu práv, v Pôdohospodárskej platobnej agentúre a pozrel sa aj na hospodárenie a ochranu aktív v Národnej agentúre pre sieťové a elektronické služby. Dôležitou bola kontrola poskytovania finančných prostriedkov na podporu bývania či kontrola využívania Elektronického systému monitoringu obvinených a odsúdených osôb.

Viac sa dočítate v tlačovej správe.

Zdielať: