Aktuality

Workshop: Sociálne podnikanie

Publikované: 16.04.2024


Bratislava 16. apríla 2024 – V sídle Najvyššieho kontrolného úradu SR v utorok prebiehal workshop k výsledkom kontroly sociálnych podnikov za účasti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Rezort priblížil súčasný stav plnenia opatrení, prijatých na odstránenie zistených nedostatkov.

Prezentujúci kontrolór Marián Koreň počas workshopu Sociálne podnikanie.
 

V panelovej diskusii sa experti venovali podpore poskytovania širšieho spektra spoločensky prospešných služieb, najmä vo vzťahu k obecným sociálnym podnikom, podpore aj iných ako integračných podnikov, tiež podpore aj inak ako zdravotne znevýhodnených osôb, teda tvorbe medzitrhu a rovnako aj podpore propagácie sociálneho podnikania a vzdelávania v tejto oblasti.

Celý videozáznam z workshopu si môžete pozrieť na našom YouTube kanáli: https://www.youtube.com/watch?v=BdbIabKwbyE

Viac informácií o výsledkoch kontroly nájdete tu: https://www.nku.gov.sk/documents/d/nku/socialne-podniky-pdf


Prezentácie:

Sociálne podniky: https://www.nku.gov.sk/documents/d/nku/prezentacia_socialne_podniky_nku
Marián Koreň – vedúci kontrolnej akcie Sociálne podniky a kontrolór NKÚ pôsobiaci na expozitúre Banská Bystrica

Sociálne podniky - plnenie opatrení: https://www.nku.gov.sk/documents/d/nku/prezentacia_socialne_podniky_mpsvr
Ingrid Ujváriová – riaditeľka sekcie práce na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny

Workshop: Sociálne podniky
 

Zdielať: