Aktuality

Vyjadrenie NKÚ SR k zvoleniu za predsedu Podvýboru INTOSAI pre podporu najlepších postupov a zabezpečenia kvality prostredníctvom dobrovoľných Peer Review

Vyjadrenie NKÚ SR k zvoleniu za predsedu Podvýboru INTOSAI pre podporu najlepších postupov a zabezpečenia kvality prostredníctvom dobrovoľných Peer Review

Na požiadanie Sekretariátu INTOSAI vo Viedni poskytlo vedenie NKÚ SR stanovisko k zvoleniu NKÚ SR za predsedu jedného z podvýborov medzinárodnej organizácie združujúcej najvyššie kontrolné inštitúcie INTOSAI.

NKÚ SR a jeho vedenie privítalo správu o uznesení Správnej rady INTOSAI na jej 63. zasadnutí v novembri 2012 v Chengdu (Číne), na základe ktorého NKÚ SR prevzalo predsedníctvo Podvýboru INTOSAI pre podporu najlepších postupov a zabezpečenia kvality prostredníctvom dobrovoľných Peer Review od NKI Nemecka. NKÚ SR a jeho vedenie oceňuje významný a hodnotný príspevok NKI Nemecka v procese skvalitňovania práce národných NKI počas jeho pôsobenia v čele podvýboru 3 INTOSAI a uisťuje všetkých členov INTOSAI, že bude pokračovať v odkaze a práci svojho predchodcu rovnako kvalitnými výstupmi ku spokojnosti celej komunity INTOSAI.

Vyjadrenie NKÚ SR v uvedenom znení je publikované na webovom sídle INTOSAI v časti Aktuality vo všetkých 5 oficiálnych jazykoch INTOSAI (angličtina, francúzština, nemčina, španielčina, arabčina).

Na webovom sídle INTOSAI je rovnako možné nájsť aj kontakt na NKÚ SR ako predsedu Podvýboru INTOSAI.


JUDr. Annamária Víziková
riaditeľka kancelárie predsedu

Zdielať: