Aktuality

Video: Ľ. Andrassy o hodnotení verejných politík v kontexte zúčtovateľnosti

Úrad splnomocnenca pre rozvoj občianskej spoločnosti organizoval Týždeň otvoreného vládnutia 2021. Od 5. do 7. októbra, priniesol inšpiratívne diskusie, prednášky a prezentácie, ktoré odkrývajú všetky odtiene otvoreného vládnutia a jeho princípov transparentnosti, participácie a zúčtovateľnosti.

V stredu, 6. októbra od 9:00 na diskutoval aj podpredseda NKÚ Ľubomír Andrassy, napr. o úlohe NKÚ, ktorú zohráva v oblasti hodnotenia zúčtovateľnosti verejných politík. 

„Kontrola je súčasťou riadenia každej verejnej či privátnej organizácie, ktorá ponúka každému účastníkovi procesu uistenie o správnom nastavení stratégie, prispieva k monitorovaniu a hodnoteniu merateľných ukazovateľov, ale v konečnom dôsledku je tiež nástrojom otvoreného zúčtovania použitých financií. Súčasnosť prirodzene prináša otázky spojené s hospodárnosťou, efektívnosťou a účinnosťou, ktoré sú vzájomne prepojené princípom zúčtovania. Tomu musí v modernej občianskej spoločnosti podstúpiť každá štátna či samosprávna inštitúcia. Aj preto sa hodnoty otvorenosti, transparentnosti a zúčtovateľnosti stali základným pilierom otvoreného vládnutia v 21. storočí,“ hovorí Ľ. Andrassy.

Záznam z diskusie si môžete pozrieť tu:

 

 

Zdielať: