Aktuality

V správe spotrebných daní má Slovensko značné rezervy, odhalila to spoločná kontrola s Českom

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky zrealizoval paralelnú kontrolu spoločne s Najvyšším kontrolným úradom Českej republiky, ktorá bola zameraná na správu spotrebných daní. Slovenskí a českí kontrolóri porovnávali výkonnosť správcov týchto daní v porovnateľných činnostiach a identifikovali slabé aj silné stránky celého procesu správy za obdobie rokov 2012 až 2015. Paralelná kontrola poukazuje na značné rezervy v efektívnosti správy spotrebných daní vo finančnej správe SR.

Viac informácií v tlačovej správe.

Spoločná záverečná správa o výsledkoch paralelných kontrol správy spotrebných daní v SR a ČR (.PDF / 2MB)

Zdielať: