Aktuality

V MŠK Púchov sa odmeny rozdávali nehospodárne, bytový podnik predával mestskú informačnú sieť neefektívne

Najvyšší kontrolný úrad SR (NKÚ) na základe plánu kontrolnej činnosti na rok 2015 ako i podnetov od občanov vykonal kontrolu v dvoch subjektoch s podstatnou majetkovou účasťou mesta Púchov. Kontrolóri, ktorí sa zamerali na hospodárenie s finančnými prostriedkami a nakladaním s verejným majetkom v Mestskom športovom klube Púchov (MŠK) i v Mestskom bytovom podniku Púchov (MBP) v rokoch 2012 až 2014, odhalili významné pochybenia v oboch subjektoch. V jednom prípade bolo podané trestné oznámenie.

Viac v tlačovej správe.


None
None

Zdielať: