Tlačové správy 2017

Úspora energií pomáha školám využiť zdroje na bežné opravy aj nákup učebných pomôcok

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky uskutočnil kontrolu financovania škôl a školských zariadení v Košickom kraji. Kontrolóri v rámci štyroch obcí a miest preverili štyri projekty zamerané na obnovu nehnuteľného majetku základných škôl, a to znížením energetickej náročnosti budov, vrátane vzniku odborných učební informačno-komunikačných technológií a jazykových tried. Na tento účel bolo v Košickom kraji prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja preinvestovaných viac ako 62,5 mil. eur. NKÚ SR skontroloval projekty v celkovej sume takmer 4,3 mil. eur. Kontrola sa zamerala aj na tri dotácie zo štátneho rozpočtu v hodnote 131-tisíc eur, určené na rozšírenie a udržanie kapacít materských škôl (MŠ) výstavbou či rekonštrukciou ich priestorov.

Zdielať: