Aktuality

Stromoradie EUROSAI v Ankare

Dátum 12. novembra 2020 pripomenul 30. výročie založenia Európskej organizácie najvyšších audítorských inštitúcií (EUROSAI), najmladšej zo siedmich regionálnych organizácií INTOSAI. Rozhodnutie o založení európskej organizácie bolo schválené organizáciou XIII INCOSAI v júni 1989 po komplexných prípravách SAI Talianska a Španielska a Konštitutívna konferencia sa konala v Madride (Španielsko) v novembri 1990.

Logo stromoradiaNa pamiatku tohto roku sekretariát EUROSAI predstavil špeciálne logo a prebiehajú ďalšie iniciatívy, napríklad pamätná publikácia, ktorú v súčasnosti pripravuje nadchádzajúci predseda (NKI Českej republiky) spolu so sekretariátom.

Okrem toho v rámci 52. zasadnutia správnej rady EUROSAI, ktoré sa konalo online, pán Seyit Ahmet BAŞ, prezident tureckého SAI a predseda EUROSAI, informoval účastníkov, že v Ankare bolo vytvorené „pamätné stromoradie“ pri príležitosti tohto 30. výročia. V tejto oblasti bol vysadený strom za každého člena EUROSAI, za bývalých prezidentov EUROSAI a pracovné skupiny EUROSAI. Každý strom má štítok s menom inštitúcie, pre ktorú bol vysadený. Táto výsadba symbolizuje hlboko zakorenenú minulosť EUROSAI, jeho dlhotrvajúcu spoluprácu a spoločné úspechy.

Jednotlivé certifikáty stromov možno prezrieť tu. Taktiež je možné pozrieť video prejavu prezidenta NKI Turecka k založeniu stromoradia v angličtine.

Certifikát stromu NKÚ SR

Zdielať: