Aktuality

Stanovisko pre médiá: Kontrola mýtneho systému

Stanovisko Najvyššieho kontrolného úradu SR (NKÚ SR) k vyjadreniam poslanca Ľubomíra Vážneho na tlačovej konferencii 30. januára 2020:

Najvyšší kontrolný úrad  SR realizoval kontrolu efektívnosti výberu mýta na základe plánu kontrolnej činnosti, ktorý bol schválený v decembri roku 2018 a vychádzal z rizikových analýz a zistení z predchádzajúcich období.

Plán kontrolnej činnosti je verejný dokument, pričom zameranie i časovanie kontroly bolo vopred jednoznačne stanovené. NKÚ SR sa zameral na efektívnosť a účinnosť výberu mýta a napĺňanie kľúčových cieľov.

Kontrola NKÚ SR nebola zameraná na verejné obstarávanie či z neho vyplývajúce zmluvné vzťahy. NKÚ SR si jednoznačne stojí za svojimi závermi. Ich pravdivosť a úplnosť bola potvrdená vedením Národnej diaľničnej spoločnosti a informáciu o výsledkoch kontrolnej akcie prerokovala a zobrala na vedomie vláda SR bez pripomienok.

None

Zdielať: