Aktuality

Stanovisko NKÚ SR k medializovanej žalobe spoločností Swan a GlobalTel

K žalobe, ktorou spoločnosti Swan a GlobalTel napadli na súde výsledky kontroly NKÚ SR, sa úrad zatiaľ detailne vyjadrovať nebude, keďže sa najprv musí podrobne oboznámiť s jej obsahom. Podľa predsedu úradu Ľubomíra Andrassyho tento krok nemôžeme vnímať inak ako snahu zastrašiť nezávislú kontrolnú inštitúciu, a to ešte zo strany subjektu, ktorý nebol predmetom našej kontrolnej akcie. „Ubezpečujem verejnosť, že každú žalobu voči NKÚ berieme vážne, ale v žiadnom prípade sa úrad nenechá zatlačiť do kúta a kontrolóri budú svoju prácu naďalej vykonávať nestranne, odborne a zistené nedostatky budeme kvalifikovane prezentovať verejnosti."  

NKÚ kontroloval v minulom roku NASES v súvislosti s projektom MUK-P, ktorý je súčasťou ústredného portálu verejnej správy. Zistenia uvádzané v protokole o výsledku kontroly boli verifikované štatutárnym predstaviteľmi kontrolovaného subjektu a k protokolu neboli vznesené žiadne zásadné námietky súvisiace s pravdivosťou a objektívnosťou identifikovaných rizík, resp. nedostatkov. 

Podľa výsledkov kontrolných zistení Modul úradnej komunikácie (MUK-P), ako súčasť Ústredného portálu verejnej správy (ÚPVS), možno označiť za ukážkový príklad pochybení v rámci informatizácie, a to vrátane tzv. vendor lock-in problému. Modul MUK-P bol vytváraný za 3,2 mil. eur ako „riešenie na mieru“ napriek tomu, že na trhu bolo k dispozícii komerčné, niekoľkonásobne výkonnejšie a podstatne lacnejšie (tzv. krabicové) riešenie. Ani po druhej zmluve z roku 2017 a jej desiatich dodatkoch nebol v čase ukončenia kontroly vlani na jeseň systém odovzdaný do prevádzky, hoci bol z väčšej časti zaplatený. NKÚ tiež upozornil, že agentúra NASES sa už v roku 2010 v 60-miliónovej zmluve vzdala vlastníctva autorských majetkových práv na ÚPVS či zdrojových kódov. NKÚ odstúpil zistenia orgánom činným v trestnom konaní. 

O výsledkoch kontroly sme verejnosť informovali na konci roku 2021 v tlačovej správe tu: https://www.nku.gov.sk/sk/288/-/asset_publisher/4qYH1SIGJRXU/content/drahy-pomaly-meskajuci-a-bez-zdrojovych-kodov-modul-muk-portalu-slovensko-sk

Zdielať: