Aktuality

Správu o využívaní nerastného bohatstva prerokoval hospodársky výbor NRSR

Legislatívna ochrana nerastného bohatstva je nedostatočná. Slovenská republika, ako jeho vlastník, sa nestará o to, aby z poplatkov za ťažbu, napríklad zlata či striebra, získala čo najviac. Súčasný model na Slovensku je výhodný najmä pre ťažobné spoločnosti, ktoré využívajú nejednoznačnosť legislatívy a tak platia štátu minimálne úhrady. Ak by sa uplatňoval český model výpočtu poplatkov, ťažobné firmy by zaplatili napríklad za ťažbu zlata až päťdesiatnásobne viac.

Ľubomír Andrassy, podpredseda Najvyššieho kontrolného úradu SR na základe výsledkov kontroly dnes (29. 4. 2021) na rokovaní hospodárskeho výboru NR SR upozornil poslancov na potrebu zmeniť legislatívu tak, aby nerastné bohatstvo, podzemné vody a prírodné liečivé pramene boli účinne chránené nielen pre súčasné, ale hlavne budúce generácie.

„Súčasný právny model zodpovedá vnímaniu hodnoty nerastného bohatstva ešte v mantineloch minulého storočia. Vzácne kovy, liečivé pramene a podzemné vody sú jedným z najcennejších bohatstiev celej slovenskej spoločnosti. Práve preto národná autorita pre externú kontrolu nabáda parlament k zmene legislatívy. Súčasný stav vyhovuje len veľmi úzkej skupine vyvolených a tomu musíme zabrániť“, skonštatoval podpredseda úradu.

Poslanci okrem iného zaviazali rezort hospodárstva, aby do pracovnej skupiny na prípravu novej štátnej surovinovej politiky aj poslanca výboru a odborné útvary ministerstva musia pripraviť novú legislatívu, ktorá bude spoločné bohatstvo zveľaďovať, ale aj chrániť pre budúce generácie.

 

rokovanie hospodárskeho výboru NRSR

Foto: Rokovanie hospodárskeho výboru NRSR za účasti podpredsedu NKÚ Ľ. Andrassyho, 29. apríla 2021

Zdielať: