Aktuality

Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti NKÚ SR za rok 2010 v Národnej rade SR

Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti NKÚ SR za rok 2010 v Národnej rade SR

Predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR Ján Jasovský vystúpil v piatok 20. mája 2011 na rokovaní Národnej rady SR, aby uviedol Správu o výsledkoch kontrolnej činnosti NKÚ SR za rok 2010. Najvyšší kontrolný úrad SR každoročne predkladá parlamentu komplexnú informáciu o svojich zisteniach, poznatkoch a skúsenostiach z kontrolnej činnosti NKÚ SR za predošlý rok. V tohtoročnom vystúpení sa predseda NKÚ SR zameral na zhrnutie zásadných kontrolných zistení a návrhov a odporúčaní NKÚ SR na odstránenie nielen nedostatkov, ale najmä ich príčin. Vo svojom vystúpení krátko poinformoval poslancov NR SR aj o snahe NKÚ SR o skvalitňovanie svojich procesov a o úspechoch, ktoré sa úradu v tejto súvislosti podarilo dosiahnuť.

Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti NKÚ SR za rok 2010 je zverejnená na webovom sídle NKÚ SR www.nku.gov.sk, v časti Správy o výsledkoch kontrolnej činnosti.

Zdielať: