Aktuality

Spoločné vyhlásenie k stretnutiu predstaviteľov najvyšších kontrolných inštitúcií V4

Pri príležitosti jubilejného 30. výročia existencie V4 najvyšších kontrolných inštitúcií sa jej predsedovia s delegáciami stretli v Poľsku, k čomu vydali nasledujúce spoločné stanovisko:

Prezident Najvyššieho kontrolného úradu Poľska Marian Banaś viedol v pondelok 27. septembra 2021 stretnutie prezidentov a predsedov najvyšších kontrolných inštitúcií Vyšehradskej štvorky v poľskom meste Goławice.

Počas rokovaní si zástupcovia z Českej republiky, Maďarska, Poľska a Slovenska vymenili cenné skúsenosti, ktoré získali pri kontrolách zameraných na oblasť pandémie COVID-19. V tejto súvislosti naplánovali aj pokračovanie intenzívnej spolupráce.

Sme radi, že sme boli schopní sa vidieť osobne prvý raz od prepuknutia pandémie COVID-19. Stretnutie poukázalo na dôležitosť spoločnej diskusie o výzvach a zdieľaní dobrej praxe.

Vzhľadom na spoločné dedičstvo a geografickú polohu sme radi zistili, že najvyššie kontrolné inštitúcie V4 mali podobné skúsenosti s verejnými kontrolami a analýzami v čase trvania pandémie COVID-19.

Goławice, 27.09.2021

Marian Banaś, prezident Najvyššieho kontrolného úradu Poľska
Laszlo Domokos, prezident Štátneho kontrolného úradu Maďarska
Miloslav Kala, prezident Najvyššieho kontrolného úradu Českej republiky
Karol Mitrík, predseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky

Stretnutie predsedov NKÚ V4 - Domokos, Banas, Kala, Mitrík

Stretnutie predsedov NKÚ krajín V4

Zdielať: