Aktuality

Slovensko zvládlo predsedníctvo úspešne, kontrolóri však zistili viacero porušení zákonov

Bratislava 19. februára 2018 - Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky (NKÚ SR) od tohto roka spúšťa nový spôsob komunikácie s verejnosťou i médiami. Okrem štandardných písaných tlačových správ bude úrad v prípade dôležitých tém sprístupňovať zistenia a výsledky kontrol aj v podobe komplexného audiovizuálneho servisu, ktorý zahŕňa dodanie obsahu vo forme vhodnej pre všetky typy médií. Uvedeným krokom sa chce ešte viac priblížiť k širšej verejnosti. K tomuto typu spracovania tlačovej správy pristupujeme ako prvá slovenská verejná inštitúcia, a to v súvislosti so závermi kontrolnej akcie zameranej na výkon slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie (SK PRES), v rámci ktorej si úrad posvietil aj na obstarávanie významnejších položiek. Národná autorita v oblasti externej kontroly situáciu ohľadom slovenského predsedníctva dlhodobo monitorovala a na základe rizikovej analýzy a celospoločenského dopytu zaradila do svojho plánu kontrolnú akciu na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVaEZ) a Ministerstve životného prostredia SR (MŽP SR). Kontrolované subjekty vykazovali najvyššie čerpanie výdavkov na SK PRES, viac ako 70 %.

Viac v tlačovej správe (pdf, 144 kB).

Podrobnosti v záverečnej správe z kontroly Zabezpečenie výkonu predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie v roku 2016 (pdf, 642 kB).

Zdielať: