Aktuality

Slovensko zaostáva pri zavádzaní opatrení smerujúcich k úspore energií

Najvyšší kontrolný úrad ukončil kontrolu plnenia úloh pri zabezpečovaní úspor energií zo strany Slovenskej republiky. Jej zámerom bolo posúdiť opodstatnenosť prijatých opatrení, ktoré majú vyústiť do zníženia primárnej spotreby energie o 20 percent v horizonte roku 2020. Pre realizáciu jednotlivých krokov, technických opatrení sa pritom počíta s finančným krytím vo výške viac ako 6 miliárd eur. V rámci akcie sa kontrolóri zamerali na plnenie priorít, cieľov v období rokov 2012 až 2014, pričom išlo o prvú systémovú kontrolu tohto druhu.

Viac v tlačovej správe.


None
None

Zdielať: