Aktuality

Slovenskí a českí kontrolóri rokujú o spresnení spoločných postupov pri kontrole správy spotrebných daní

Najvyšší kontrolný úrad SR hostí v dňoch 24. a 25. novembra 2015 delegáciu zástupcov NKÚ, Česká republika. Cieľom rokovaní je spresniť spoločné postupy a definovať vybrané merateľné ukazovatele kontroly správy spotrebný daní v zmysle Zmluvy o spolupráci pri vykonávaní paralelných kontrol v tejto oblasti.

Významný bod pracovného stretnutia s predstaviteľmi českého NKÚ tvorí prezentácia, konzultácie v súvislosti s vypracovaním stanoviska k štátnemu záverečnému účtu z hľadiska kontroly výkonnosti hospodárskej politiky vlády na základe ukazovateľov vývoja makroekonomického vývoja, fiškálnej politiky a hospodárenia územnej samosprávy a kontroly súladu fiškálnej politiky vlády so všeobecne záväznými právnymi predpismi, medzinárodnými zmluvami.

 

Pracovné stretnutie predstaviteľov najvyšších kontrolných inštitúcií SR a ČR.

Pracovné stretnutie predstaviteľov najvyšších kontrolných inštitúcií SR a ČR.

Zdielať: