Aktuality

Slovenské predsedníctvo pod drobnohľadom kontrolórov

Predseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky Karol Mitrík rozhodol o zaradení kontroly zameranej na zabezpečenie výkonu slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie do plánu kontrolných akcií úradu na rok 2017. Príprava kontroly sa začala ešte v druhej polovici minulého roka a v súčasnosti prebieha etapa ukončovania analýz, sumarizovania dát a vyhodnotenia rizík. Samotný výkon kontroly priamo na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Ministerstve životného prostredia SR bude spustený začiatkom mesiaca marec.

Viac informácií nájdete v tlačovej správe.

Zdielať: