NKÚ v médiách

Šéf NKÚ: Projekt štátneho katastra nefungoval, Slováci zaplatili 13 miliónov eur navyše - rozhovor, Aktuality.sk

[17.12.2019; aktuality.sk; Domáce správy; 10:10; Redakcia] 

https://www.aktuality.sk/clanok/749869/sef-nku-za-zbabrany-projekt-katastra-slovaci-zaplatili-13-milionov-navyse/ 

aktuality - náhľad - rozhovor s K. Mitríkom

Projekt katastra za desiatky miliónov mešká sedem rokov, predseda Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) Karol Mitrík ho označil za ukážkový príklad zlyhania. Navyše, naši úradníci klamali Brusel a Slovensku hrozia ďalšie sankcie.

Kataster z obývačky v kocke

- Úrad geodézie, kartografie a katastra mal projekt dokončiť v roku 2012.

- Projekt elektronických služieb stál 33 miliónov eur.

- Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) zistil, že Slovensko zaplatilo z vlastného rozpočtu namiesto 3 miliónov až 16 miliónov eur.

- Úrad vlády poslal do Bruselu záverečnú správu, v ktorej potvrdil funkčnosť systému. Podľa predsedu NKÚ však zverečná správa nehovorila pravdu, úradníci v nej zavádzali.

- Pri realizácii a kontrole miliónového projektu zlyhali súkromné firmy aj štátni úradníci.

- Európska únia nám môže udeliť ďalšie sankcie, čo by znamenalo, že v Slovensko bude musieť zaplatiť zo štátnej kasy ďalšie milióny eur.

Kontrola v štátnom katastri odhalila zásadné chyby úradníkov. Stretli ste sa už s takými vážnymi nedostatkami?

Nepovedal by som to tak. Sú negatívne výsledky a máme kontrolné zistenia. Robíme si analýzu a ideme tam, kde vieme a cítime, že sú riziká.

 

Tak ste sa dostali aj ku kontrole projektu na katastri?

Áno. Médiá písali o projekte Elektronických služieb katastra nehnuteľností a my sme sa pripojili. Ako kontrolná inštitúcia máme možnosť verifikovať procesy.

 

Štát spúšťa tento projekt už desať rokov, pôvodne mal ľuďom slúžiť od roku 2012. Termín dokončenia sa však stále posúval, čiastočne ho spustili iba nedávno. Zisťovali kontrolóri, prečo to tak dlho trvalo?

Kontrolovali sme prakticky všetko vrátane finančných nákladov aj riadenia projektu. Ten bol zahájený v roku 2009. Zmluvy o dielo s dodávateľom boli podpísané na 33 miliónov eur. Päť hlavných cieľov mali splniť do roku 2012, no nestalo sa tak.

Naše kontrolné obdobie sme preto vymedzili až po rok 2018, s niektorými súvislosťami aj v tomto roku.

 

Môžete konkretizovať najzávažnejšie chyby?

Za obdobie siedmich rokov sa hľadali vždy nejaké náhrady, ktoré sa okľukou snažili zabezpečiť to, čo malo byť zabezpečené v roku 2012. Upozorňujem však, že peniaze na tento projekt boli odúčtované, prílohy faktúr chýbali. My ako kontrolóri sme nevideli, za čo vlastne bolo platené.

Z 33 miliónov zaplatili 27,8 a povedali, že zvyšok doplatia z vlastných, teda zo štátnych peňazí, no projekt stále nefungoval tak, ako to bolo zadefinované v zmluvných podmienkach. Preto sme sa aj pozreli na celé tie roky, na riadenie, hospodárnosť aj efektívnosť štátnych i európskych peňazí.

Môžem skonštatovať, že tento projekt je ukážkou zlyhania riadenia kľúčového národného projektu v oblasti IT.

Nedodržali harmonogram tohto projektu v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, teda viacnásobne posúvali míľniky. Výsledkom je sedemročné omeškanie. Údajne v tomto roku sa projekt končí a bude funkčný, ale treba povedať, že ide o náhradné riešenia.

 

Kontrolovali ste teda aj súčasný stav?

Kontrolovali sme obdobie od začiatku, teda od roku 2009 až po rok 2018. Vychádzali sme z našej analýzy a rátali sme s tým, že vlani projekt definitívne dokončia.

 

Vy ste teda prišli skontrolovať projekt, ktorý mal byť napriek viacročnému meškaniu hotový a čakalo vás prekvapenie - stále ho nespustili.

Presne tak. Projekt sa neúmerne naťahoval. Samozrejme, malo a má to významné finančné dopady na štátny rozpočet. Nevyužili sme šancu, keď sme mali európske peniaze a namiesto toho sme museli použiť financie z vlastného rozpočtu, aby sme ten projekt, ľudovo povedané, polepili.

 

O koľko peňazí daňoví poplatníci prišli, keďže nám Európska únia pre veľké chyby projekt nepreplatí?

Najprv sme dostali sankciu desať miliónov eur, zaplatilo ju ministerstvo financií. Kataster si mohol vypýtať aj 1,3-miliónové sankcie od dodávateľa projektu - firmy DWC Slovakia za takzvané nedorobky. Kataster si uplatnil len necelých 300-tisíc, takže aj tam ušiel milión. Pomer sa výrazne zmenil. Pôvodne sme mali projekt financovať z vlastného vrecka iba 13 percent, po zbabraných postupoch musíme zatiahnuť až 52 percent. Daňových poplatníkov sme pripravili o riadny balík peňazí.

Dnes môžeme povedať, že pôvodne sme mali zaplatiť 3 milióny, zaplatili sme ale 16 miliónov eur. Takže o takú čiastku už daňoví poplatníci prišli. Teraz je otázka, či vedome alebo nevedome spôsobil túto škodu. Nemyslím si, že to bolo nevedomosťou.

Škodu ale určite vyčísli Brusel, lebo ten bude robiť finálne korekcie a môže sa stať, že všetky peniaze od nich budeme musieť vrátiť.

 

Kto je za to všetko zodpovedný?

Musia to vyhodnotiť kompetentné orgány, nám to neprislúcha. Manažment projektu však zlyhal - je to v prvom rade manažment katastra, lebo ten je prijímateľom projektu.

Zlyhali aj inštitúcie, ktoré dohliadali na realizáciu projektu. Napríklad spoločnosť KPMG za tento projekt zinkasovala 2,6 milióna eur za riadenie projektu a jeho kvalitu. Pýtam sa, čo to bolo za riadenie projektu, keď je absolútne zbabraný?

A napríklad firma DWC Slovakia poskytovala servisné služby projektu, za to zinkasovala 1,5 milióna eur. Štyri milióny boli vyliate z kýbla von a služby, ktoré mali zabezpečovať, teda dohľad, aby bol projekt zrealizovaný, sa minul účelu. Ale oni pritom peniaze zobrali. Riadili a podporovali niečo, čo nefungovalo.

 

Sú za výsledný stav spoluzodpovedné aj naše štátne orgány, ktoré projekty kontrolujú?

Upozorňujem, že v každom eurofondovom projekte máme aj sprostredkovateľské a riadiace orgány, v tomto prípade ministerstvo financií a Úrad vlády. Ak zlyhal kataster aj externé firmy, mali aktívne konať tieto dva orgány. Aj tu preto vidíme nedostatky. Mali zakročiť a urobiť poriadok, napríklad zastaviť ho, nájsť iné riešenia s novou technickou podporou, nie starou niekoľko rokov. Neurobili to.

 

Už na jeseň ste pre Aktuality.sk naznačili, že sa so zisteniami obrátite na políciu. Urobíte tak?

Máme podozrenie z trestného činu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku. Dáme to posúdiť, ide o veľké zlyhania aj o veľké peniaze.

 

Obstojí taký argument, že sa počas realizácie projektu menila legislatíva, alebo je to len výhovorka?

V roku 2009 sa zaviazali k tomu, že projekt do troch rokov dokončia. Vyhovárať sa na meniacu sa legislatívu po desiatich rokoch je detinské a neadekvátne. Ak sa do termínu nedarilo projekt naplniť, mali vyjsť s kartami von, či už zlyhala firma, zlyhal systém, projekt nebol dobre pripravený… Takto argumentovať by bolo čestné. Ale dopredu uhradiť peniaze za nefungujúci projekt a potom hľadať barličky je prinajmenšom špekulatívne.

 

Ministerstvo financií a Úrad vlády si nevšimli, že tu máme problém, alebo to ignorovali?

Rezort si to všimol, ale v závere skonštatovali funkčnosť projektu. To isté skopíroval aj Úrad vlády. Chcem ale pripomenúť, že kontrolóri Úradu podpredsedu vlády pre informatizáciu vykonali kontrolu na mieste a dali ďalšie odporúčania, čo má kataster robiť, aby spĺňal podmienky zmluvy. Neudialo sa tak. Na mieste je otázka, ako sa pretavili zistenia jednotlivých zamestnancov - kontrolórov do záverečnej správy.

 

Európska únia dostala záverečnú správu, že projekt je v poriadku, hoci kontrola odhalila nedostatky. Oklamali naši úradníci Brusel?

Určite sme nehovorili pravdu.

 

Takže sme klamali.

Zavádzali sme.

 

Považujete za normálne, že vysokí funkcionári ministerstva financií a Úradu vlády dali svoj podpis a pečiatku ku klamlivým záverom a poslali to do Bruselu?

Za seba poviem, že veľmi zvažujem každý podpis a pečiatku na dokumentoch, ktoré idú cez moje ruky. A uisťujem sa vnútornou kontrolou, či sú dokumenty pravdivé a nespochybniteľné. Každý, kto podpisuje tak závažné listiny, by tak mal postupovať. Najmä čo sa týka dokumentov, ktoré idú z krajiny smerom von. Ide totiž o reputáciu krajiny, jej dôveryhodnosť.

 

Hrozia Slovensku po vašich zisteniach ďalšie sankcie?

Neviem to prejudikovať. Treba si uvedomiť, že naše tlačové správy monitorujú aj v Bruseli. Na základe mnohých našich vyjadrení urobili dodatočné kontroly a zistili neželaný stav. Predpokladám, že táto správa dôjde až do Bruselu a ten nezostane ľahostajný.

 

Keby ste na NKÚ mali v riadiacej pozícii manažéra, pod ktorého vedením by projekt meškal desať rokov, pracoval by ešte u vás?

Absolútne nie. Už dávno by zelenú kapustu na tomto úrade nejedol.