Aktuality

Prioritné oblasti zamerania kontrolnej činnosti NKÚ SR na rok 2018

Prioritné oblasti zamerania kontrolnej činnosti Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky (NKÚ SR) na rok 2018 boli definované na základe viacerých faktorov. Východisko pre obsahové priority pre rok 2018 predstavuje strategický materiál NKÚ SR Strategické oblasti zamerania kontrolnej činnosti NKÚ SR na roky 2018 - 2020, kde sú vymedzené strategické oblasti na základe ich významnosti z hľadiska plnenia strategických cieľov, národných priorít a identifikovaných rizík.

Pri výbere prioritných oblastí pre plánovanie kontrolných akcií na rok 2018 boli okrem spomenutých hľadísk zohľadnené aj ďalšie krátkodobé faktory, ktoré ovplyvňujú významnosť oblastí pre kontrolnú činnosť. Do úvahy bol braný najmä objem prostriedkov, ktoré sa v jednotlivých strategických oblastiach vynakladajú na verejné politiky a tiež medzinárodné porovnanie, z ktorého vyplýva, v ktorých oblastiach SR najviac zaostáva v porovnaní so zahraničím. Uvedené kritériá poukazujú na rizikové oblasti plnenia cieľov verejných politík, čo je predpokladom záujmu kontrolných inštitúcií, osobitne ak dochádza ku konvergencii z hľadiska výšky zdrojov a neuspokojivých výsledkov alebo neplnenia strategických cieľov na národnej úrovni.

Prioritné oblasti zamerania kontrolnej činnosti NKÚ SR na rok 2018 (pdf, 1,27 MB)

Zdielať: