Aktuality

Predseda NKÚ Mitrík: Kontrola nemôže byť strašiakom

Najvyšší kontrolný úrad kontroluje slovenské samosprávy už deväť rokov. Len v rámci ostatných štyroch rokov vykonal kontrolu 705 subjektov územnej samosprávy. NKÚ v tomto období predložil dotknutým inštitúciám 1 071 odporúčaní a ich štatutárni zástupcovia prijali takmer 5 400 opatrení na odstránenie nedostatkov zistených kontrolórmi. Práve so skúsenosťami, vecnými poznatkami z oblasti kontroly obcí, miest či samosprávnych krajov sa zástupcovia najvyššej slovenskej kontrolnej inštitúcie na čele s jej predsedom Karolom Mitríkom podelili na dnešnom (13. október 2015) pracovnom stretnutí so senátormi z Českej republiky a prezidentom NKÚ ČR Miloslavom Kalom.

Viac v tlačovej správe.


None
None

Zdielať: