Aktuality

Podpredseda NKÚ SR prijal zástupcov GP a MV Ukrajiny

Podpredseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky (NKÚ SR) Vladimír Tóth s delegáciou prijal na pracovnom stretnutí 14. decembra 2017 zástupcov Generálnej prokuratúry a Ministerstva vnútra Ukrajiny. Stretnutie sa konalo v rámci ich týždňového študijného pobytu na Slovensku. Predmetom návštevy bol program Civil Servants Mobility - Program Medzinárodného vyšehradského fondu, na ktorom sa dohodli vlády krajín V4, a ktorý slúži na výmenu skúseností medzi krajinami V4 a Východného partnerstva i západného Balkánu v oblasti reformy verejnej správy.

Zástupcovia NKÚ SR prezentovali úrad ako národnú autoritu v oblasti nezávislej externej kontroly, oboznámili hostí s pôsobnosťou a kompetenciami úradu a jeho organizačnou štruktúrou. Prezentácia bola zameraná najmä na spoluprácu s orgánmi činnými v trestnom konaní a výmenu skúseností z plnenia úloh vyplývajúcich úradu z memoranda o spolupráci s Generálnou prokuratúrou Slovenskej republiky a Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, ktoré bolo podpísané v roku 2015. Hostia v diskusii prejavili záujem o praktické aspekty tejto spolupráce a živo sa zaujímali o konkrétne príklady a spätnú väzbu v prípadoch odstúpení orgánom činným v trestnom konaní. Účastníci stretnutia ocenili rokovanie ako obojstranne prínosné.

Podpredseda NKÚ SR prijal zástupcov GP a MV Ukrajiny


Podpredseda NKÚ SR prijal zástupcov GP a MV Ukrajiny

Zdielať: