Aktuality

Petržalský starosta obišiel zastupiteľstvo pri schvaľovaní zmluvy o parkovaní

Najvyšší kontrolný úrad SR (NKÚ) zrealizoval kontrolu v bratislavskej mestskej časti Petržalka na základe podnetov, ktoré úrad zaevidoval na jeseň minulého roka. Pri kontrole sa úrad sústredil na dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými prostriedkami a pri nakladaní s majetkom, ako aj na verejné obstarávania realizované mestskou časťou. Osobitne bola preverená správnosť postupu pri výbere dodávateľa na prevádzkovanie parkovacieho systému a plnenie prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou z roku 2014.

Viac v tlačovej správe.

Zdielať: